Święto Seniorów

20.11.2014-3Jest takie powiedzenie „Starość, nie radość”. Jednak nasi babimojscy seniorzy udowadniają, że życiem można cieszyć się w każdym wieku. Corocznie członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Nr 1 w Babimoście, spotykają się na wspólnej uroczystości z okazji Dnia Seniora, który obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Jak więc widać rola seniorów w życiu całego społeczeństwa jest dostrzegana i doceniana.

Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

Nasi seniorzy spotkali się w tym roku 20 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury. Wszystkich zebranych powitali i życzenia złożyli w imieniu Zarządu stowarzyszenia - Pani Stefania Piwecka oraz Pan Piotr Tomczyk. Szczególnie wzruszającym momentem uroczystości było wyróżnienie kilkunastu ponad 80-letnich członków upominkami książkowymi, dyplomami oraz kwiatami. Zaproszony na obchody tego święta Burmistrz Babimostu Bernard Radny, życzył wszystkim wielu lat zdrowia i wszelkiej pomyślności. Podziękował również członkom Zarządu za wkład pracy w integrację tego środowiska. Podkreślił, jak ważną rzeczą jest wyciągnięcie ludzi z domów, szczególnie tych starszych, zachęcanie do aktywności, otoczenie ich opieką i serdecznością. Członkom Zarządu wręczył bukiety kwiatów oraz drobne upominki.

Zapraszamy do galerii

20.11.2014-1

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK