Święto Seniorów

20.11.2014-3Jest takie powiedzenie „Starość, nie radość”. Jednak nasi babimojscy seniorzy udowadniają, że życiem można cieszyć się w każdym wieku. Corocznie członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Nr 1 w Babimoście, spotykają się na wspólnej uroczystości z okazji Dnia Seniora, który obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Jak więc widać rola seniorów w życiu całego społeczeństwa jest dostrzegana i doceniana.

Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

Nasi seniorzy spotkali się w tym roku 20 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury. Wszystkich zebranych powitali i życzenia złożyli w imieniu Zarządu stowarzyszenia - Pani Stefania Piwecka oraz Pan Piotr Tomczyk. Szczególnie wzruszającym momentem uroczystości było wyróżnienie kilkunastu ponad 80-letnich członków upominkami książkowymi, dyplomami oraz kwiatami. Zaproszony na obchody tego święta Burmistrz Babimostu Bernard Radny, życzył wszystkim wielu lat zdrowia i wszelkiej pomyślności. Podziękował również członkom Zarządu za wkład pracy w integrację tego środowiska. Podkreślił, jak ważną rzeczą jest wyciągnięcie ludzi z domów, szczególnie tych starszych, zachęcanie do aktywności, otoczenie ich opieką i serdecznością. Członkom Zarządu wręczył bukiety kwiatów oraz drobne upominki.

Zapraszamy do galerii

20.11.2014-1

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji