Spotkanie dotyczące układu komunikacyjnego Babimost-Nądnia–Chlastawa-Trzciel

W dniu 5 lutego 2015 r. z inicjatywy Burmistrzów gminy Babimost i Zbąszynek w Urzędzie Miejskim w Babimoście odbyło się spotkanie członka Zarządu Województwa Lubuskiego Pani Alicji Makarskiej dotyczące rozwoju gospodarczego i komunikacyjnego regionu.

W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy zakładu IKEA w Babimoście i Zbąszynku. W pierwszej części spotkania Burmistrzowie zapoznali zebranych o zrealizowanych i planowanych inwestycjach infrastrukturalnych będących podstawą rozwoju przemysłu, następnie przedstawiciele zarządu IKEA zapoznali Panią Alicję Makarską z profilem działalności zakładu, zatrudnieniem, a także z problemami komunikacyjnymi. Zakład IKEA zatrudniający 800 osób w Babimoście i 2000 osób w Chlastawie dziennie obsługuje ponad 2300 ciężkich zestawów TIR, oraz około 1200 samochodów osobowych. Burmistrz Babimostu zapoznał zebranych z opracowaną koncepcją budowy obwodnicy od m. Podmokle Wielkie poprzez nieczynne torowisko w kierunku miejscowości Nądnia ze zjazdem do Chlastawy i dalej w kierunku autostrady A2. W wyniku realizacji tej inwestycji ciężki tabor ominie zupełnie miejscowości Podmokle Wielkie, Kosieczyn, Zbąszynek i umożliwi bezkolizyjne połączenie ze zjazdem na autostradę A2 w miejscowości Trzciel. W dalszej części spotkania odbyła się wizytacja Zakładu w Babimoście, a następnie Zakładu w Chlastawie, gdzie przedstawiona została interesująca prezentacja multimedialna. Przedstawiciele samorządów i pracodawców prosili Panią Alicję Makarską - osobę odpowiedzialną w Zarządzie Województwa Lubuskiego za rozwój infrastruktury komunikacyjnej o przedstawienie problemów rozwojowych w naszym regionie związanych z brakiem odpowiednich połączeń drogowych Marszałkowi Województwa Lubuskiego i pozostałym Członkom Zarządu.

obwodnica-mapka

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK