Informuję, że dnia 23 października 2017 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Gagarina 21 w Babimoście odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, podczas którego zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic – obecna ul. Polna.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski


KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Seminarium w Podmoklach Wielkich

03.03.2015-2W dniu 3 marca br. na Sali Wiejskiej w Podmoklach Wielkich odbyło się seminarium zorganizowane w ramach programu wieloletniego pt. „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystywania w paszach” realizowanego na podstawie uchwały Rady Ministrów z dn. 9 sierpnia 2011 r.

Tematyka seminarium:

- deficyt białka paszowego w Polsce – uprawa roślin strączkowych jako sposób jego rozwiązania.

- nowoczesne technologie uprawy roślin strączkowych.

- wyniki aktualnych badań dotyczące wykorzystania rodzimych źródeł białka w żywieniu zwierząt monogastrycznych.

- zalecane odmiany roślin strączkowych i dostępność nasion na rynku wiosna 2015 r.

- ekonomiczne uwarunkowania produkcji i obrotu nasionami roślin strączkowych w Polsce.

Zajęcia z poszczególnych zagadnień prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Inicjatorem seminarium był prof. Jerzy Szukała pochodzący z Podmokli Wielkich.

W seminarium uczestniczyło ponad 60 rolników.

Celem seminarium było zachęcenie rolników do uprawy rodzimych gatunków roślin wysokobiałkowych takich jak łubiny, bobik i grochy wolnych od GMO przeznaczonych na paszę oraz stosowania w żywieniu zwierząt produktów z rzepaku takich jak śruta poekstrakcyjna i makuchy a także suszone wywary zbożowe z żyta i kukurydzy.

Zwiększenie produkcji krajowego białka paszowego w ciągu najbliższych 5-6 lat pozwoli ograniczyć import poekstrakcyjnej śruty sojowej o około 50%. Obecnie dla zaspokojenia potrzeb paszowych w kraju importujemy około 2-3 mln ton tego surowca.

Rolnicy zadawali dużo pytań, co świadczy o dużej znajomości rzemiosła rolniczego oraz zainteresowania omawianymi zagadnieniami.

Podczas przerwy kawowej pomiędzy uczestnikami toczyła się ożywiona dyskusja oraz wymiana doświadczeń.

Seminarium zakończyło się wspólnym obiadem.

03.03.2015-1

Zapraszamy do galerii

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK