Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Zdzisław – podpisanie umowy

11.03.2015-1W dniu 11 marca 2015 roku została podpisana umowa Pomiędzy Gminą Babimost a Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlano-Usługowym „SZPAKOWSKI” z Sulechowa, na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Zdzisław”.

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na kwotę 719.559,07zł brutto. Zadanie zostanie wykonane do końca pierwszego półrocza 2015r.

Zadanie to obejmuje budowę kanalizacji o łącznej długości 2.457m w tym:

a) kanalizacja grawitacyjna:

- kanały o średnicy 200mm    - 1.335,5 m

- kanały o średnicy 160mm    - 221,5 m

- przepompownia ścieków     - 1szt.

b) kanalizacja tłoczna:

- kanały z rur PE fi 110mm    - 900m.

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Dofinansowanie z ww. programu wynosić będzie 75% kosztów kwalifikowanych wartości netto.

Poprzez budowę kanalizacji sanitarnej warunki życia mieszkańców Zdzisławia znacznie się poprawią. Ścieki bytowe będą odprowadzane kanalizacją nowowybudowaną i dalej za pośrednictwem kanalizacji już istniejącej na oczyszczalnię ścieków w Babimoście.

11.03.2015-4

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK