Informuję, że dnia 23 października 2017 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Gagarina 21 w Babimoście odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, podczas którego zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic – obecna ul. Polna.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski


KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Podpisanie umowy z wykonawcą robót na budowę trybun i zadaszenia

08.04.2015-1W dniu 8 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost a Przedsiębiorstwem Budowlanym MHM PAECH Sp. z o.o. z Międzychodu, na realizację zadania pod nazwą „Budowa trybun i zadaszenia przy budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście”.

Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na kwotę 964.514,88 zł brutto. Inwestycja zostanie wykonana do 6 sierpnia 2015 r.

Zadanie to obejmuje wykonanie:

- trybun o łącznej powierzchni           - 470,33 m2

- ilość miejsc siedzących                    - 556 szt.

- dach kryty blachą trapezową           - 480,00 m2

- pokrycie poliwęglanem                    - 68,00 m2

Niniejsza inwestycja realizowana będzie z udziałem wsparcia finansowego udzielonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

08.04.2015-2

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK