Informuję, że dnia 23 października 2017 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Gagarina 21 w Babimoście odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, podczas którego zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic – obecna ul. Polna.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski


KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Burmistrz ponownie wybrany w skład Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”

24.04.2015-3W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Sulechowie odbyła się XLI Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa- Nysa –Bóbr”. Stowarzyszenie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” powstało w roku 1993. W skład Euroregionu wchodzą gminy, miasta i powiaty – łącznie 58 członków.

Euroregion jest platformą dobrowolnej współpracy polskich gmin z powiatami i miastami Niemiec. Celem Euroregionu jest wszechstronna działalność na rzecz pomyślności obszarów przygranicznych RP i Niemiec, ich sankcji ekologicznej, rozkwitu gospodarczego oraz stałej poprawy warunków życia ich mieszkańców. Podczas konferencji w Sulechowie został wybrany w głosowaniu tajnym skład konwentu Euroregionu, w który weszli między innymi:

  1. Czesław Fiedorowicz - Prezes Konwentu
  2. Bernard Radny – Burmistrz Babimostu
  3. Bartłomiej Bartczak – Burmistrz Miasta Gubin
  4. Krzysztof Kaliszuk – Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra
  5. Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary
  6. Dariusz Straus – Wójt Gminy Siedlisko
  7. Waldemar Wrześniak – Starosta Nowosolski

Kadencja Konwentu trwa cztery lata. Burmistrz Babimostu – Bernard Radny piastuje tą funkcje od 1998 roku. Jest to funkcja społeczna i z tego tytułu nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Zapraszamy do galerii

24.04.2015-2

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK