Informuję, że dnia 23 października 2017 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Gagarina 21 w Babimoście odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, podczas którego zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic – obecna ul. Polna.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski


KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Wizyta Sekretarza Stanu

 

27.08.2015-5W dniu 27.08.2015 roku w województwie lubuskim, na zaproszenie Lubuskiej Federacji Sportu, przebywał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki dr Bogusław Ulijasz. W godzinach przedpołudniowych w sali szermierczej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie odbyło się spotkanie z działaczami sportowymi i samorządowcami , a po południu Minister odwiedził Babimost. Towarzyszył mu Pan Bogusław Wontor, poseł na Sejm IV,V,VI i VII kadencji, Prezes Lubuskiej Federacji Sportu i członek sejmowej komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

Celem wizyty Pana Ministra była ocena infrastruktury sportowej, wybudowanej w Babimoście w ostatnich latach przy udziale m.in. środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będących w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki. Wszystkie obiekty sportowe, znajdujące się na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście zrobiły na Ministrze bardzo dobre wrażenie. Stwierdził, że taka infrastruktura sportowa stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportu i rekreacji wszystkim mieszkańcom naszej gminy. O wiele większe miejscowości od naszej nie dysponują tyloma tak dobrze wyposażonymi obiektami.

Podczas tej krótkiej wizyty rozmawiano także o programach inwestycyjnych realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Szczególna uwagę poświęcono programom sportowym aktywizującym dzieci i młodzież.

Zapraszamy do galerii

27.08.2015-11

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK