Jubileusz 20 – lecia współpracy i 10 – lecia podpisania umowy partnerskiej z Neuruppin

Foto-1W dniach od 11 do 13.09 br. odbywały się w Neuruppin uroczystości związane z 20 – leciem współpracy i 10 – leciem podpisania umowy partnerskiej z Babimostem. W obchodach tego święta wzięły udział organizacje i stowarzyszenia oraz oficjalna delegacja z naszej gminy. Wśród nich byli: Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Śpiewaczy WIWAT oraz członkowie Koła Pszczelarzy z Babimostu. Na czele delegacji oficjalnej stał Burmistrz Bernard Radny.

Już w 1995 roku nawiązane zostały kontakty z niemiecką gminą Neuruppin, leżącą w Brandenburgii, ok.80 km na północny - zachód od Berlina. Jej inicjatorem jest była nieżyjąca już mieszkanka Neuruppin, pani Ruth Preust, która urodziła się w Babimoście. Wzmożone kontakty, głównie na płaszczyźnie kulturalno -  sportowej rozpoczęły się w 2000 roku, a w październiku 2005 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Babimostem a Neuruppin. Zawarcie tego porozumienia miało bardzo doniosły i uroczysty charakter. Ze strony niemieckiej podpisał je Burmistrz Neuruppin Jens-Peter Golde, a ze strony polskiej Burmistrz Babimostu Bernard Radny.

Przez lata współpracy zrealizowano wiele Polsko - Niemieckich projektów, które zostały dofinansowane przez Unię Europejską. Goście z Niemiec biorą udział w zawodach  sportowo - rekreacyjnych, imprezach kulturalnych, spotkaniach organizacji społecznych, konferencjach i seminariach. Do Neuruppin wyjeżdżają Koła Gospodyń Wiejskich, seniorzy, młodzież, członkowie stowarzyszeń oraz delegacje oficjalne i biorą udział w różnorodnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych. Za dotychczasowe osiągnięcia na polu współpracy partnerskiej, oraz za wspólną realizację wielu projektów Burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz Burmistrz Neuruppin Jens Peter Golde zostali uhonorowani przez Prezesa Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” Czesława Fiedorowicza okolicznościowymi statuetkami. Uroczystość odbyła się 3 czerwca 2009 roku w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu 20 – lecia współpracy i 10 – lecia podpisania umowy partnerskiej z Neuruppin, była msza święta w kościele, w miejscowości Bechlin, która terytorialnie należy do gminy Neuruppin. Tam po uroczystościach religijnych, podpisano protokół ustaleń dotyczący kontunuowania dotychczasowej współpracy. Dokument podpisali Burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz, w zastępstwie nieobecnego ze względu na problemy zdrowotne Burmistrza Neuruppin Jensa-Petera Golde jego zastępca, Arne Krohn. Liturgię mszy świętej uświetnił swoim występem zespół śpiewaczy Wiwat, a w momencie podpisywania dokumentów odegrany został, przez członków naszej orkiestry dętej, hejnał babimojski.

Po oficjalnej części uroczystości, delegacja naszej gminy wzięła udział w dożynkach gminnych oraz obchodach 700-lecia istnienia miejscowości Bechlin. Korowód dożynkowy poprowadziła gorąco witana Orkiestra Dęta OSP z Babimostu. W części artystycznej na dożynkowej scenie wystąpił zespół śpiewaczy Wiwat oraz ponownie Orkiestra Dęta naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Oba koncerty spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem i były żywiołowo oklaskiwane przez niemieckich słuchaczy. Podczas pobytu w Neuruppin członkowie Koła Pszczelarzy zaproszeni zostali do odwiedzenia okolicznej pasieki, a delegacja oficjalna wraz z orkiestrą zwiedziła nową remizę strażacką. Pobyt zakończył się rejsem statkiem po jeziorze ruppińskim.

Uroczyste obchody jubileuszu 20 – lecia współpracy i 10 – lecia podpisania umowy partnerskiej z Neuruppin, odbędą się również w Babimoście w dniu 10.10.2015 roku.

Zapraszamy do galerii

Foto-5

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji