Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - spotkanie dotyczące projektu w dniu 28.11.2017r.


  KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Będzie nowy parking dla samochodów osobowych!

DSC 0569W dniu 14 września 2015 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost a Spółką DECOR R. Stasiński, M. Prządka ze Zbąszynia, na realizację zadania pod nazwą „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i zjazdem na drogę powiatową, przy ul. Dworcowej w Babimoście”.

Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na kwotę 164.148,26 zł brutto i w całości będzie finansowana ze środków własnych gminy. Inwestycja zostanie wykonana do połowy listopada bieżącego roku.

W wyniku realizacji tego zadania powstanie 19 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Parking będzie posiadał nawierzchnię z kostki betonowej szarej. Wokół parkingu wykonana zostanie jezdnia manewrowa, umożliwiająca ruch dwukierunkowy pojazdów poruszających się po placu. Powstanie również chodnik zapewniający komunikację pieszych między parkingiem, a istniejącym placem zabaw. Zostanie wykonane również energooszczędne oświetlenie parkingu oraz placu zabaw typu LED.

DSC 0565

DSC 0573

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK