Pasowanie na ucznia w Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych

16.10.2015-1W dniu 16 października 2015 roku w sali wiejskiej w Podmoklach Małych odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas I – pani Halina Świtała oraz pani Monika Stein.

Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni Burmistrz Babimostu – pan Bernard Radny, Zastępca Burmistrza pan Zbigniew Woziński, sekretarz pani Sylwia Panaś, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Siedlcu wraz z maskotką, dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły podstawowe z Podmokli Małych.

Uroczystość pasowania uczniów klas I rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły – pani Elżbiety Ryczek, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych.

Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki.

Po programie artystycznym pani dyrektor szkoły uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”.

Wychowawczynie przekazały pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia oraz pierwszy dokument – legitymację szkolną.  

Pani przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Siedlcu wraz z maskotką, która wzbudzała duże zainteresowanie wśród dzieci, wręczyli książeczki oszczędnościowe.   

Na zakończenie uroczystości Burmistrz Babimostu pan Bernard Radny życzył uczniom sukcesów oraz wiele wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Dzieci także w ramach programu „Bezpieczna szkoła” otrzymali z rąk sponsora pana Eugeniusza Richter kaski rowerowe, a od rodziców rożki obfitości.

W drugiej części programu rodzice i nauczyciele – aktorzy przedstawili dzieciom baśń pt. „Kopciuszek”, która cieszyła się dużym aplauzem.

Zapraszamy do galerii

16.10.2015-4
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK