Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - spotkanie dotyczące projektu w dniu 28.11.2017r.


  KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Jubileusze w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Babimoście

22.10.2015-8W sali kawiarnianej Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście w dniu 22 października 2015 roku Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował doroczne obchody jubileuszy zawarcia związków małżeńskich oraz urodzin członków Związku. Zastępca Burmistrza Zbigniew Woziński w imieniu Prezydenta RP wręczył medale za 50 lecie pożycia małżeńskiego. Otrzymali je Państwo :

Maria i Zdzisław Mogilniccy, Celina i Rajmund Macholak oraz Halina i Antoni Kędzia.

Ponadto listy gratulacyjne od Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego oraz bukiety kwiatów otrzymali jubilaci obchodzący okrągłą rocznicę urodzin. Tak się złożyło, że w tym roku byli to wyłącznie Panowie – Tadesz Świerkowski, Zdzisław Mogilnicki, Antoni Kędzia, Józef Kaczmarek oraz Jan Kordas.

Również Prezes Alfred Hajduła, w imieniu Związku, przekazał wszystkim wyróżnionym okolicznościowe dyplomy i kwiaty.

W imieniu Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego jego zastępca złożył wszystkim złotym oraz urodzinowym jubilatom szczere wyrazy uznania i głębokiego szacunku oraz serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i długich lat życia.

Zapraszamy do galerii

22.10.2015-11
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK