Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Babimost już po raz czwarty przystąpiła do Programu pn.: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2015 r. w zadaniu wzięło udział 38 właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Babimost. Usunięto łącznie 5.272,90 m2 wyrobów zawierających azbest, w tym z demontażem 2.487,90 m2, bez demontażu 2.785,00 m2. W wyniku realizacji zadania unieszkodliwiono 61,34 Mg wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania była firma EXITO Grzegorz Marek z Gorzowa Wlkp.

Koszt realizacji zadania wyniósł 31.286,91 zł, z czego wartość dofinansowania wyniosła 31.286,90 zł. Ww. środki pochodzą w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji