Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Babimost już po raz czwarty przystąpiła do Programu pn.: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2015 r. w zadaniu wzięło udział 38 właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Babimost. Usunięto łącznie 5.272,90 m2 wyrobów zawierających azbest, w tym z demontażem 2.487,90 m2, bez demontażu 2.785,00 m2. W wyniku realizacji zadania unieszkodliwiono 61,34 Mg wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania była firma EXITO Grzegorz Marek z Gorzowa Wlkp.

Koszt realizacji zadania wyniósł 31.286,91 zł, z czego wartość dofinansowania wyniosła 31.286,90 zł. Ww. środki pochodzą w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK