Zagadkowe zamieranie zdrowych dębów przy ul. M. J. Piłsudskiego w Babimoście

Image-1Urząd Miejski w Babimoście informuje, że przy wjeździe do Babimostu na ul. M. J. Piłsudskiego od strony m. Podmokle Wielkie doszło do częściowego usychania trzech ponad 80 – letnich dębów szypułkowych. Przyczyną powyższego stanu mogły być żarłoczne gąsienice, które w okresie wiosennym czasami żerują na dębach.

Jednak z upływem czasu liście nie rozwinęły się na pędach lecz zaschły, co w następstwie doprowadziło do uschnięcia i całkowitego obumarcia prawie połowy korony drzewa. Kolejne tygodnie potwierdziły powolne lecz systematyczne zamieranie poszczególnych gałęzi na następnych dwóch dębach.

Przed przystąpieniem do zaplanowanych na listopad prac związanych z usunięciem suchych gałęzi oraz konarów, które stwarzają potencjalne zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego, ludzi oraz mienia w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, pracownicy specjalistycznej firmy napotkali w pniach nawiercone otwory z których część była skrzętnie zamaskowana.

Otwory w pniach prawdopodobnie wypełniono toksyczną substancją powodującą powolne zanikanie funkcji życiowych drzew – to akt wandalizmu.

Wobec zaistniałego stanu rzeczy odstąpiono tymczasowo od zaplanowanych prac w celu wyjaśnienia przyczyn usychania wiekowych dębów, kierując sprawę do organów ścigania.

Zaistniałe zdarzenie jest tym bardziej rażące w czynach z uwagi na szczególną troskę Gminy, a także mieszkańców o zieleń jak i całą otaczającą nas przyrodę. Gmina wprowadzając nowe nasadzenia zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców, zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń.

Dewastacja i powolne obumieranie drzew na terenach miejskich jest tym bardziej bolesne, iż nowe nasadzenia są zazwyczaj niemożliwe do odtworzenia w krótkim czasie w rozmiarach, które zostały utracone. Drzewo do osiągnięcia swojego dorosłego rozmiaru potrzebuje dziesiątek lat.

Ponadto przypominamy że za zniszczenie drzewa lub krzewu zgodnie z art. 88 i art. 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1651) wymierzana jest administracyjna kara pieniężna.

Wobec powyższego prosimy o kontakt z osobami pod nr telefonu 68 351 3861 mogącymi udzielić jakichkolwiek informacji w tej sprawie.

Zapraszamy do galerii

Image-2

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji