Zagadkowe zamieranie zdrowych dębów przy ul. M. J. Piłsudskiego w Babimoście

Image-1Urząd Miejski w Babimoście informuje, że przy wjeździe do Babimostu na ul. M. J. Piłsudskiego od strony m. Podmokle Wielkie doszło do częściowego usychania trzech ponad 80 – letnich dębów szypułkowych. Przyczyną powyższego stanu mogły być żarłoczne gąsienice, które w okresie wiosennym czasami żerują na dębach.

Jednak z upływem czasu liście nie rozwinęły się na pędach lecz zaschły, co w następstwie doprowadziło do uschnięcia i całkowitego obumarcia prawie połowy korony drzewa. Kolejne tygodnie potwierdziły powolne lecz systematyczne zamieranie poszczególnych gałęzi na następnych dwóch dębach.

Przed przystąpieniem do zaplanowanych na listopad prac związanych z usunięciem suchych gałęzi oraz konarów, które stwarzają potencjalne zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego, ludzi oraz mienia w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, pracownicy specjalistycznej firmy napotkali w pniach nawiercone otwory z których część była skrzętnie zamaskowana.

Otwory w pniach prawdopodobnie wypełniono toksyczną substancją powodującą powolne zanikanie funkcji życiowych drzew – to akt wandalizmu.

Wobec zaistniałego stanu rzeczy odstąpiono tymczasowo od zaplanowanych prac w celu wyjaśnienia przyczyn usychania wiekowych dębów, kierując sprawę do organów ścigania.

Zaistniałe zdarzenie jest tym bardziej rażące w czynach z uwagi na szczególną troskę Gminy, a także mieszkańców o zieleń jak i całą otaczającą nas przyrodę. Gmina wprowadzając nowe nasadzenia zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców, zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń.

Dewastacja i powolne obumieranie drzew na terenach miejskich jest tym bardziej bolesne, iż nowe nasadzenia są zazwyczaj niemożliwe do odtworzenia w krótkim czasie w rozmiarach, które zostały utracone. Drzewo do osiągnięcia swojego dorosłego rozmiaru potrzebuje dziesiątek lat.

Ponadto przypominamy że za zniszczenie drzewa lub krzewu zgodnie z art. 88 i art. 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1651) wymierzana jest administracyjna kara pieniężna.

Wobec powyższego prosimy o kontakt z osobami pod nr telefonu 68 351 3861 mogącymi udzielić jakichkolwiek informacji w tej sprawie.

Zapraszamy do galerii

Image-2

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK