Złota statuetka w konkursie „Orły Polskiego Samorządu”

28.11.2015-4Gmina Babimost odniosła kolejny sukces w skali ogólnopolskiej, zdobywając złotą statuetkę w konkursie „Orły Polskiego Samorządu”. Jest to plebiscyt realizowany w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość już od kilkunastu lat. Patronat nad tym konkursem sprawują m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a organizatorami są Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

W tym roku oceniane były przede wszystkim osiągniecia w zakresie ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury technicznej, turystyki i współpracy transgranicznej. Punktowano również działania skierowane do placówek edukacyjnych, realizację zadań dotyczących ochrony zdrowia i promocji gminy. Liczyły się także dotychczasowe nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Babimost w kilku poprzednich latach. W każdej z wymienionych wyżej dziedzin możemy poszczycić się wieloma osiągnieciami. W zakresie ochrony środowiska zrealizowaliśmy ostatnio kilka ważnych inwestycji. Są to m.in. termomodernizacje budynków Zespołu Szkół, Gminnego Ośrodka Kultury oraz przedszkola w Babimoście. Kontynuowaliśmy również budowę kanalizacji sanitarnej. Utworzyliśmy punkt selektywnej zbiórki odpadów. Dofinansowaliśmy chętnym mieszkańcom zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej, a także pokrywaliśmy koszty usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Jeśli chodzi o działania skierowane do placówek edukacyjnych, to poza wymienionym już ocieplaniem obiektów i wykonaniem nowych elewacji, wysoko ocenione zostały m.in. realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III”, powszechna nauka pływania dla uczniów klas II – w programie „Umiem pływać”, finansowanie nauki gry na instrumentach ludowych, fundowanie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i pomoc w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W zakresie ochrony zdrowia doceniono m.in. to, że jako jedna z niewielu gmin w kraju jesteśmy podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Zdrowia. Wspomagamy mieszkańców w prowadzeniu zdrowego trybu życia poprzez budowę obiektów sportowych i ścieżek rowerowych, organizację rajdów, bezpłatne udostępnianie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowujemy realizację zadań publicznych dla Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół, Stowarzyszenia Diabetyków, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Związku Emerytów i Rencistów. W zakresie infrastruktury technicznej wysoko oceniono nasze inwestycje w tym budowę targowiska miejskiego, rozbudowę i remont sali wiejskiej w Nowym Kramsku oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście, budowę budynku Fitness Park i boisk do piłki nożnej na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście, budowę w Kolesinie drugiej stacji uzdatniania wody na terenie gminy i powstanie pięciu nowych placów zabaw. Zauważone zostały również działania promocyjne gminy, a w tym organizacja XXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza – 5-7 wrzesień 2014, nadanie loga i hasła promocyjnego „ Babimost. Odlotowa gmina” – nawiązującego do tradycji lotniczych w Gminie Babimost, wykonanie filmu promocyjnego „ Babimost. Odlotowa gmina”. Wysoko oceniono występy babimojskich kapel koźlarskich w kraju i zagranicą, wprowadzenie systemu powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS-ów, organizację Ogólnopolskich Turniejów Tańca Towarzyskiego, wydanie albumów promujących gminę – „Gmina Babimost. Historia i współczesność”, „Babimojszczan portret własny” „Podmokle-historia, tradycja, współczesność”. W zakresie rozwoju turystyki najważniejsze ocenione przedsięwzięcia to budowa w ostatnich latach 14 kilometrów ścieżek rowerowych, modernizacja Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych, wydanie folderu o ścieżkach rowerowych w gminach Babimost i Bad Muskau. Docenione zostało także wybudowanie „Największego na świecie glinianego garnka”, pobicie rekordu Guinnessa i uzyskanie certyfikatu.   

Zauważono również wiele dotychczasowych nagród, wyróżnień i certyfikatów zdobytych przez gminę i Burmistrza Bernarda Radnego w ostatnich latach. Wymienić tu należy tytuły „Gmina Fair Play” , „Samorządowy Menager Roku” oraz „Nagroda im. Grzegorza Palki” dla Burmistrza Babimostu, „Samorządowy Lider Edukacji”, „Olimp Lubuski”, „Sportowa Gmina”. Sukcesem było zajęcie (po raz siódmy z rzędu) I miejsca w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz uzyskanie nagrody „Prymus Innowacyjności” w rankingu gmin województwa lubuskiego. Ważną dziedziną, ocenianą w plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu” jest współpraca międzynarodowa. Babimost także i tutaj może poszczycić się dużymi sukcesami. Gmina prowadzi aktywną współpracę partnerską z trzema miejscowościami z Niemiec – Neuruppin, Bad Muskau i Döbern. Najdłużej, bo już od 20 lat współpracujemy z Neuruppin. Ponadto nawiązane zostały kontakty z włoskim miastem Certaldo oraz kolejną niemiecką miejscowością- Bad Kreuznach. W sumie dzięki współpracy transgranicznej zrealizowaliśmy ponad 60 różnych projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Najważniejszym z nich była budowa hali sportowej OLIMPIA o wartości ponad 11 milionów złotych. Ponadto zrealizowaliśmy szereg „miękkich projektów”. Brali w nich udział członkowie OSP, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, pszczelarze, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, dzieci i młodzież, sportowcy, kapele koźlarskie, seniorzy z różnych organizacji społecznych i wielu innych mieszkańców naszych gmin. Reasumując możemy z dumą powiedzieć, że na złotą statuetkę w plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu” solidnie zapracowaliśmy. Jest to sukces Burmistrza, jego współpracowników oraz wielu mieszkańców naszej Gminy. Wręczenie nagrody odbyło się w sobotę 28 listopada 2015 roku w Warszawie, podczas uroczystej gali prowadzonej przez znanych prezenterów – Krzysztofa Ibisza i Olgę Borys. Statuetkę i dyplom z rąk członka Kapituły plebiscytu Pani Olgi Werbeniec oraz Wiceprezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Pana Lesława Wiatrowskiego odebrał Burmistrz Babimostu Bernard Radny.

Zapraszamy do galerii

28.11.2015-6

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK