Złota statuetka w konkursie „Orły Polskiego Samorządu”

28.11.2015-4Gmina Babimost odniosła kolejny sukces w skali ogólnopolskiej, zdobywając złotą statuetkę w konkursie „Orły Polskiego Samorządu”. Jest to plebiscyt realizowany w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość już od kilkunastu lat. Patronat nad tym konkursem sprawują m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a organizatorami są Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

W tym roku oceniane były przede wszystkim osiągniecia w zakresie ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury technicznej, turystyki i współpracy transgranicznej. Punktowano również działania skierowane do placówek edukacyjnych, realizację zadań dotyczących ochrony zdrowia i promocji gminy. Liczyły się także dotychczasowe nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Babimost w kilku poprzednich latach. W każdej z wymienionych wyżej dziedzin możemy poszczycić się wieloma osiągnieciami. W zakresie ochrony środowiska zrealizowaliśmy ostatnio kilka ważnych inwestycji. Są to m.in. termomodernizacje budynków Zespołu Szkół, Gminnego Ośrodka Kultury oraz przedszkola w Babimoście. Kontynuowaliśmy również budowę kanalizacji sanitarnej. Utworzyliśmy punkt selektywnej zbiórki odpadów. Dofinansowaliśmy chętnym mieszkańcom zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej, a także pokrywaliśmy koszty usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Jeśli chodzi o działania skierowane do placówek edukacyjnych, to poza wymienionym już ocieplaniem obiektów i wykonaniem nowych elewacji, wysoko ocenione zostały m.in. realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III”, powszechna nauka pływania dla uczniów klas II – w programie „Umiem pływać”, finansowanie nauki gry na instrumentach ludowych, fundowanie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i pomoc w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W zakresie ochrony zdrowia doceniono m.in. to, że jako jedna z niewielu gmin w kraju jesteśmy podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Zdrowia. Wspomagamy mieszkańców w prowadzeniu zdrowego trybu życia poprzez budowę obiektów sportowych i ścieżek rowerowych, organizację rajdów, bezpłatne udostępnianie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowujemy realizację zadań publicznych dla Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół, Stowarzyszenia Diabetyków, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Związku Emerytów i Rencistów. W zakresie infrastruktury technicznej wysoko oceniono nasze inwestycje w tym budowę targowiska miejskiego, rozbudowę i remont sali wiejskiej w Nowym Kramsku oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście, budowę budynku Fitness Park i boisk do piłki nożnej na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście, budowę w Kolesinie drugiej stacji uzdatniania wody na terenie gminy i powstanie pięciu nowych placów zabaw. Zauważone zostały również działania promocyjne gminy, a w tym organizacja XXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza – 5-7 wrzesień 2014, nadanie loga i hasła promocyjnego „ Babimost. Odlotowa gmina” – nawiązującego do tradycji lotniczych w Gminie Babimost, wykonanie filmu promocyjnego „ Babimost. Odlotowa gmina”. Wysoko oceniono występy babimojskich kapel koźlarskich w kraju i zagranicą, wprowadzenie systemu powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS-ów, organizację Ogólnopolskich Turniejów Tańca Towarzyskiego, wydanie albumów promujących gminę – „Gmina Babimost. Historia i współczesność”, „Babimojszczan portret własny” „Podmokle-historia, tradycja, współczesność”. W zakresie rozwoju turystyki najważniejsze ocenione przedsięwzięcia to budowa w ostatnich latach 14 kilometrów ścieżek rowerowych, modernizacja Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych, wydanie folderu o ścieżkach rowerowych w gminach Babimost i Bad Muskau. Docenione zostało także wybudowanie „Największego na świecie glinianego garnka”, pobicie rekordu Guinnessa i uzyskanie certyfikatu.   

Zauważono również wiele dotychczasowych nagród, wyróżnień i certyfikatów zdobytych przez gminę i Burmistrza Bernarda Radnego w ostatnich latach. Wymienić tu należy tytuły „Gmina Fair Play” , „Samorządowy Menager Roku” oraz „Nagroda im. Grzegorza Palki” dla Burmistrza Babimostu, „Samorządowy Lider Edukacji”, „Olimp Lubuski”, „Sportowa Gmina”. Sukcesem było zajęcie (po raz siódmy z rzędu) I miejsca w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz uzyskanie nagrody „Prymus Innowacyjności” w rankingu gmin województwa lubuskiego. Ważną dziedziną, ocenianą w plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu” jest współpraca międzynarodowa. Babimost także i tutaj może poszczycić się dużymi sukcesami. Gmina prowadzi aktywną współpracę partnerską z trzema miejscowościami z Niemiec – Neuruppin, Bad Muskau i Döbern. Najdłużej, bo już od 20 lat współpracujemy z Neuruppin. Ponadto nawiązane zostały kontakty z włoskim miastem Certaldo oraz kolejną niemiecką miejscowością- Bad Kreuznach. W sumie dzięki współpracy transgranicznej zrealizowaliśmy ponad 60 różnych projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Najważniejszym z nich była budowa hali sportowej OLIMPIA o wartości ponad 11 milionów złotych. Ponadto zrealizowaliśmy szereg „miękkich projektów”. Brali w nich udział członkowie OSP, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, pszczelarze, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, dzieci i młodzież, sportowcy, kapele koźlarskie, seniorzy z różnych organizacji społecznych i wielu innych mieszkańców naszych gmin. Reasumując możemy z dumą powiedzieć, że na złotą statuetkę w plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu” solidnie zapracowaliśmy. Jest to sukces Burmistrza, jego współpracowników oraz wielu mieszkańców naszej Gminy. Wręczenie nagrody odbyło się w sobotę 28 listopada 2015 roku w Warszawie, podczas uroczystej gali prowadzonej przez znanych prezenterów – Krzysztofa Ibisza i Olgę Borys. Statuetkę i dyplom z rąk członka Kapituły plebiscytu Pani Olgi Werbeniec oraz Wiceprezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Pana Lesława Wiatrowskiego odebrał Burmistrz Babimostu Bernard Radny.

Zapraszamy do galerii

28.11.2015-6

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji