XV uroczysta sesja Rady Miejskiej w Babimoście

22.04.2016-24W piątek 22 kwietnia 2016 r. minęło dokładnie dwadzieścia pięć lat od dnia, kiedy funkcję Burmistrza Babimostu, uchwałą nr XIV/53/91, powierzono Panu Bernardowi Radnemu. Z tej okazji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Maszewski zwołał XV Sesję Rady Miejskiej, która w pierwszej jej części udzieliła absolutorium Burmistrzowi za wykonanie budżetu w 2015 roku, a w drugiej uroczystej części, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, uczciła ćwierćwiecze pełnienia tej niezwykle odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji.

W uroczystościach udział wzięli m.in. małżonka jubilata Małgorzata z synami Michałem i Pawłem.

Ponadto na tę imprezę przybyli Państwo: Edward Fedko - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj. Lubuskiego; Bogdan Nowak – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego; Tadeusz Pająk - radny Sejmiku Województwa Lubuskiego; Dariusz Wróblewski – Starosta Powiatu Zielonogórskiego; Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego; Jerzy Fabiś – Burmistrz Kargowej; Wiesław Czyczerski – Burmistrz Zbąszynka; Jarosław Kaczmarek – Burmistrz Trzciela; Danuta Jurzak – Zastępca Burmistrza Sulechowa; Jan Mazur – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku; Witold Silski – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Regionu Kozła”; brygadier Maksymilian Koperski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze; nadkomisarz Ewa Klementowicz Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Sulechowie, Proboszcz Andrzej Piela z parafii pw. św. Wawrzyńca w Babimoście;Proboszcz Waldemar Sołtysiak z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Kramsku; radni Rady Miejskiej w Babimoście; pracownicy i współpracownicy Urzędu Miejskiego; dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych; sołtysi i przewodniczący rad sołeckich; dyrektorzy, kierownicy i właściciele zakładów pracy; prezesi, przewodniczący i członkowie organizacji i stowarzyszeń społecznych; przedstawiciele lubuskich i regionalnych mediów oraz rodzina, młodzież przyjaciele, koleżanki i koledzy jubilata.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Maszewski w prezentacji zatytułowanej „Gmina Babimost – 25 lat postępu i rozwoju”, przedstawił szereg inwestycji zrealizowanych w ciągu minionego ćwierćwiecza, osiągnięcia na płaszczyźnie współpracy transgranicznej oraz nagrody i wyróżnienia, które w tym okresie przypadły w udziale zarówno gminie jak i jej Burmistrzowi.

W dalszej części uroczystości Burmistrz Bernard Radny został odznaczony „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. To zaszczytne wyróżnienie wręczyli mu: Edward Fedko - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego i Bogdan Nowak – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Po wystąpieniach gości i życzeniach, które złożyli mu wszyscy obecni, odbyła się część artystyczna, w której zaprezentowali się : muzyk ludowy Adam Knobel, wokalistka Jolanta Reimann, pianista Krzysztof Gostkowski wraz z wokalistką Aleksandrą Zakrzewską, zespół „The Friends” w składzie Katarzyna Stein, Natalia Wośko i Kacper Jarysz oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście.

Zapraszamy do galerii

22.04.2016-12

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji