XV uroczysta sesja Rady Miejskiej w Babimoście

22.04.2016-24W piątek 22 kwietnia 2016 r. minęło dokładnie dwadzieścia pięć lat od dnia, kiedy funkcję Burmistrza Babimostu, uchwałą nr XIV/53/91, powierzono Panu Bernardowi Radnemu. Z tej okazji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Maszewski zwołał XV Sesję Rady Miejskiej, która w pierwszej jej części udzieliła absolutorium Burmistrzowi za wykonanie budżetu w 2015 roku, a w drugiej uroczystej części, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, uczciła ćwierćwiecze pełnienia tej niezwykle odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji.

W uroczystościach udział wzięli m.in. małżonka jubilata Małgorzata z synami Michałem i Pawłem.

Ponadto na tę imprezę przybyli Państwo: Edward Fedko - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj. Lubuskiego; Bogdan Nowak – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego; Tadeusz Pająk - radny Sejmiku Województwa Lubuskiego; Dariusz Wróblewski – Starosta Powiatu Zielonogórskiego; Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego; Jerzy Fabiś – Burmistrz Kargowej; Wiesław Czyczerski – Burmistrz Zbąszynka; Jarosław Kaczmarek – Burmistrz Trzciela; Danuta Jurzak – Zastępca Burmistrza Sulechowa; Jan Mazur – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku; Witold Silski – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Regionu Kozła”; brygadier Maksymilian Koperski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze; nadkomisarz Ewa Klementowicz Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Sulechowie, Proboszcz Andrzej Piela z parafii pw. św. Wawrzyńca w Babimoście;Proboszcz Waldemar Sołtysiak z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Kramsku; radni Rady Miejskiej w Babimoście; pracownicy i współpracownicy Urzędu Miejskiego; dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych; sołtysi i przewodniczący rad sołeckich; dyrektorzy, kierownicy i właściciele zakładów pracy; prezesi, przewodniczący i członkowie organizacji i stowarzyszeń społecznych; przedstawiciele lubuskich i regionalnych mediów oraz rodzina, młodzież przyjaciele, koleżanki i koledzy jubilata.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Maszewski w prezentacji zatytułowanej „Gmina Babimost – 25 lat postępu i rozwoju”, przedstawił szereg inwestycji zrealizowanych w ciągu minionego ćwierćwiecza, osiągnięcia na płaszczyźnie współpracy transgranicznej oraz nagrody i wyróżnienia, które w tym okresie przypadły w udziale zarówno gminie jak i jej Burmistrzowi.

W dalszej części uroczystości Burmistrz Bernard Radny został odznaczony „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. To zaszczytne wyróżnienie wręczyli mu: Edward Fedko - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego i Bogdan Nowak – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Po wystąpieniach gości i życzeniach, które złożyli mu wszyscy obecni, odbyła się część artystyczna, w której zaprezentowali się : muzyk ludowy Adam Knobel, wokalistka Jolanta Reimann, pianista Krzysztof Gostkowski wraz z wokalistką Aleksandrą Zakrzewską, zespół „The Friends” w składzie Katarzyna Stein, Natalia Wośko i Kacper Jarysz oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście.

Zapraszamy do galerii

22.04.2016-12

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK