Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Babimoście

12.06.2016-34W dniu 12.06.2016 w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście odbył się Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP.

Przy dźwiękach orkiestry dętej OSP na salę obrad wprowadzono sztandary poszczególnych jednostek. Otwarcia dokonał Prezes Zarządu druh Bernard Radny, który powitał wszystkich przybyłych na Zjazd. W Zjeździe uczestniczyli: delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP, przedstawiciele i członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni Goście.

Przewodniczącym Zjazdu została druhna Katarzyna Konkiewicz, która sprawnie i zgodnie z przyjętymi procedurami i regulaminem prowadziła obrady.

Druhowie omówili pracę poprzedniej kadencji (2011 – 2016) władz Związku, ocenili i dokonali podsumowania sporych sukcesów z działalności w minionych latach, udzielili absolutorium dla ustępującego Zarządu, wybrali nowe władze, delegatów na zjazd powiatowy, oraz uchwalili program działania na lata 2016 – 2020.

Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Babimoście, ukonstytuował się następująco:

Prezes Zarządu – Bernard Radny

Wiceprezesi – Wojciech Wachowiak

Komendant Gminny – Ryszard Dajek

Sekretarz – Zbigniew Pyzik

Skarbnik – Stanisław Wieczorek

Członek – Andrzej Brachmański

Członek - Sławomir Jarysz

Członek – Marcin Janeczek

Członek – Leszek Kubacki

Członek – Rafał Skierecki

Komisja Rewizyjna

 

Prezes – Adam Rakowski

Członek – Artur Studziński

Członek – Karol Tomiak

Delegaci na Zjazd Powiatowy

Bernard Radny

Andrzej Brachmański

Ryszard Dajek

Zbigniew Pyzik

Szymon Sroga

Marcin Janeczek

Rafał Skierecki

Sławomir Jarysz

Karol Tomiak

Joachim Niczke

Zapraszamy do galerii

12.06.2016-1
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK