Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Babimoście

12.06.2016-34W dniu 12.06.2016 w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście odbył się Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP.

Przy dźwiękach orkiestry dętej OSP na salę obrad wprowadzono sztandary poszczególnych jednostek. Otwarcia dokonał Prezes Zarządu druh Bernard Radny, który powitał wszystkich przybyłych na Zjazd. W Zjeździe uczestniczyli: delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP, przedstawiciele i członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni Goście.

Przewodniczącym Zjazdu została druhna Katarzyna Konkiewicz, która sprawnie i zgodnie z przyjętymi procedurami i regulaminem prowadziła obrady.

Druhowie omówili pracę poprzedniej kadencji (2011 – 2016) władz Związku, ocenili i dokonali podsumowania sporych sukcesów z działalności w minionych latach, udzielili absolutorium dla ustępującego Zarządu, wybrali nowe władze, delegatów na zjazd powiatowy, oraz uchwalili program działania na lata 2016 – 2020.

Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Babimoście, ukonstytuował się następująco:

Prezes Zarządu – Bernard Radny

Wiceprezesi – Wojciech Wachowiak

Komendant Gminny – Ryszard Dajek

Sekretarz – Zbigniew Pyzik

Skarbnik – Stanisław Wieczorek

Członek – Andrzej Brachmański

Członek - Sławomir Jarysz

Członek – Marcin Janeczek

Członek – Leszek Kubacki

Członek – Rafał Skierecki

Komisja Rewizyjna

 

Prezes – Adam Rakowski

Członek – Artur Studziński

Członek – Karol Tomiak

Delegaci na Zjazd Powiatowy

Bernard Radny

Andrzej Brachmański

Ryszard Dajek

Zbigniew Pyzik

Szymon Sroga

Marcin Janeczek

Rafał Skierecki

Sławomir Jarysz

Karol Tomiak

Joachim Niczke

Zapraszamy do galerii

12.06.2016-1
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji