Informuję, że dnia 23 października 2017 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Gagarina 21 w Babimoście odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, podczas którego zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic – obecna ul. Polna.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski


KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Podpisanie umowy na przebudowę drogi wraz z chodnikami w obrębie Rynku

DSC 0041W dniu 27 lipca 2016 roku została podpisana umowa Pomiędzy Gminą Babimost, a firmą DECOR Spółka Jawna ze Zbąszynia, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wraz z chodnikami w obrębie Rynku w Babimoście - II etap”.

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na kwotę 166.288,58zł brutto. Zadanie zostanie zakończone w IV kwartale 2016 r. i w całości zostanie sfinansowane ze środków własnych Gminy Babimost. Wyżej wymieniona inwestycja jest kontynuacją prac na Rynku z roku 2015. W wyniku realizacji zadania powstaną chodniki z płyt granitowych oraz kostki granitowej i bazaltowej oraz 35 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zostaną posadzone nowe drzewa oraz zostaną zamontowane kraty ochronne pod drzewa z otworami na oświetlenie - po dwa punkty oświetleniowe w każdej kracie. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.

Projekt zagospodarowania terenu

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK