Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że firma TRANS-FORMACJA  Marcin Wijatyk w ramach dobrej współpracy zaproponowała udostępnienie mieszkańcom Gminy Babimost pojemników na szkło. Osoby zainteresowane chęcią otrzymania pojemnika do zbiórki szkła prosi się o zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Babimoście biuro nr 2 lub pod nr telefonu 68/3513864.


 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej nr 000122 F

29.08.2016-2W dniu 29 sierpnia 2016r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost, a Zakładem Budowlanym, Roboty drogowe Bronisław Pyszkowski z Siedlca, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowę drogi gminnej nr 000122 F – ulicy 3 Maja w Nowym Kramsku, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”.

Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na kwotę 629.145,76zł brutto. Zadanie zostanie wykonane w dwóch etapach. Pierwszy do końca grudnia 2016r., a drugi do 15 kwietnia 2017r.

W zakres realizacji ww. inwestycji wchodzi:

- rozebranie istniejącej nawierzchni drogi,

- budowę nowej nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie przebudowy zjazdów kruszywa łamanego,

- ustawienie krawężników betonowych,

- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych,

- zagospodarowanie terenów zielonych - humusowanie poboczy, obsianie trawą,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa przykanalików do wpustów deszczowych,

- ułożenie kabla,

- ustawienie latarni oświetleniowych,

- ustawienie szafki oświetleniowej

oraz wszystkie roboty towarzyszące.

Zapraszamy do galerii

29.08.2016-4

emocni-logo


Slajd1


GMINA BABIMOST
- REKORD GUINNESSA
4

www.solaratlas.pl

first-solarbanner solar

joomplu:5519

Galeria

Aparat

Informator SMS

joomplu:79

Dzienniki urzędowe

BIP

Licznik odwiedzin

Razem31141084
Goście 25
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
19 publikacji