Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej nr 000122 F

29.08.2016-2W dniu 29 sierpnia 2016r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost, a Zakładem Budowlanym, Roboty drogowe Bronisław Pyszkowski z Siedlca, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowę drogi gminnej nr 000122 F – ulicy 3 Maja w Nowym Kramsku, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”.

Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na kwotę 629.145,76zł brutto. Zadanie zostanie wykonane w dwóch etapach. Pierwszy do końca grudnia 2016r., a drugi do 15 kwietnia 2017r.

W zakres realizacji ww. inwestycji wchodzi:

- rozebranie istniejącej nawierzchni drogi,

- budowę nowej nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie przebudowy zjazdów kruszywa łamanego,

- ustawienie krawężników betonowych,

- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych,

- zagospodarowanie terenów zielonych - humusowanie poboczy, obsianie trawą,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa przykanalików do wpustów deszczowych,

- ułożenie kabla,

- ustawienie latarni oświetleniowych,

- ustawienie szafki oświetleniowej

oraz wszystkie roboty towarzyszące.

Zapraszamy do galerii

29.08.2016-4
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK