Otwarcie nowo wybudowanych klas lekcyjnych w Szkole w Podmoklach Małych

12.09.2016-4„Nowoczesna, dobrze wyposażona szkoła daje szansę pełnego rozwoju i dobrego przygotowania do życia we współczesnym świecie”- tymi słowami dyrektor, Elżbieta Ryczek powitała zaproszonych gości podczas uroczystego otwarcia nowo wybudowanych klas w Szkole w Podmoklach Małych. Tak oczekiwana przez społeczność uczniowską, nauczycieli, i rodziców uroczystość odbyła się 12 września 2016 roku.

Na uroczystość przybyli Burmistrz Babimostu Pan Bernard Radny, Zastępca Burmistrza Pan Zbigniew Woziński, Ksiądz proboszcz Andrzej Piela, projektant Pan Andrzej Makaryk, wykonawca inwestycji Pan Piotr Przybyła, inspektor Urzędu Miejskiego Pan Aleksander Latyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Babimoście Pan Tadeusz Maszewski, Skarbnik Gminy Pani Jadwiga Furman, Sekretarz Gminy Pani Sylwia Panaś, Przyjaciele Szkoły, Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele oraz Goście.

Po uroczystym przecięciu wstęgi przez Burmistrza Babimostu i zaproszonych gości Ksiądz proboszcz Andrzeja Piela poświęcił nowe sale.

Inwestorem zadania jest Gmina Babimost, która realizuje projekt dofinansowanyz Funduszy Europejskich pn. „Rozbudowa oraz przebudowa i wyposażenie budynku szkoły podstawowej w Podmoklach Małych”. Celem projektu jest wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych. Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 566 665,73 zł. W ramach projektu do budynku szkoły dobudowano dwie pełnowymiarowe sale lekcyjne: pracownię informatyczną z zapleczem oraz pracownię przyrodniczą. W drugim etapie projektu zostaną one wyposażone w sprzęt informatyczny jak i pomoce dydaktyczne. Zostanie również doposażona pracownia matematyczna. Powierzchnia szkoły powiększyła się o ponad 130m2.

Otwarcie nowych klas, na które tak bardzo wszyscy czekali, nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie i poświęcenie wielu osób, dzięki którym powstała. Dyrektor szkoły podziękowała Burmistrzowi Bernardowi Radnemu, za zaangażowanie i zrealizowanie projektu. Dzięki inwestycji znacznie poprawią sie warunki nauki w Szkole w Podmoklach Małych.

Zapraszamy go galerii

12.09.2016-3
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK