Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że firma TRANS-FORMACJA  Marcin Wijatyk w ramach dobrej współpracy zaproponowała udostępnienie mieszkańcom Gminy Babimost pojemników na szkło. Osoby zainteresowane chęcią otrzymania pojemnika do zbiórki szkła prosi się o zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Babimoście biuro nr 2 lub pod nr telefonu 68/3513864.


 

Podpisanie umowy przebudowę drogi gminnej w Podmoklach Wielkich

19.09.2016-3W dniu 19 września 2016r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROGBUD ze Świebodzina, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 000131 F w miejscowości Podmokle Wielkie”.

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na kwotę 353.076,24 zł brutto. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 15 kwietnia 2017 r.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

W zakres realizacji ww. inwestycji wchodzi:

- rozebranie istniejącej nawierzchni drogi

- budowę nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych

- ustawienie krawężników betonowych

- zagospodarowanie terenów zielonych i obsianie trawą

oraz wszystkie roboty towarzyszące.

Zapraszamy do galerii

19.09.2016-1

emocni-logo


Slajd1


GMINA BABIMOST
- REKORD GUINNESSA
4

www.solaratlas.pl

first-solarbanner solar

joomplu:5519

Galeria

Aparat

Informator SMS

joomplu:79

Dzienniki urzędowe

BIP

Licznik odwiedzin

Razem31141084
Goście 28
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
19 publikacji