Podpisanie umowy przebudowę drogi gminnej w Podmoklach Wielkich

19.09.2016-3W dniu 19 września 2016r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROGBUD ze Świebodzina, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 000131 F w miejscowości Podmokle Wielkie”.

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na kwotę 353.076,24 zł brutto. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 15 kwietnia 2017 r.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

W zakres realizacji ww. inwestycji wchodzi:

- rozebranie istniejącej nawierzchni drogi

- budowę nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych

- ustawienie krawężników betonowych

- zagospodarowanie terenów zielonych i obsianie trawą

oraz wszystkie roboty towarzyszące.

Zapraszamy do galerii

19.09.2016-1
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK