Informuję, że dnia 23 października 2017 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Gagarina 21 w Babimoście odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, podczas którego zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic – obecna ul. Polna.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski


KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


„Ks. dr Edward Napierała – proboszcz babimojski”

09.10.2016-42W dniu 09.10.2016 r. Burmistrz Babimostu Bernard Radny uczestniczył w uroczystości poświęcenia tablicy upamiętniającą 40 rocznicę objęcia funkcji proboszcza przez śp. ks. dr Edwarda Napierałę – wieloletniego kapłana parafii pw. Św. Wawrzyńca w Babimoście. Ksiądz Edward Napierała pełnił funkcję proboszcza w babimojskiej parafii przez 32 lata.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym w Babimoście, którą celebrował Jego Ekscelencja ks. biskup dr Stefan Regmunt. Po nabożeństwie obecny proboszcz ks. Andrzej Piela zaprosił gości oraz wiernych do Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście, gdzie można było obejrzeć wystawę pt. „Życie zapisane w fotografii”, przygotowaną przez Państwa Urszulę i Jana Zając. Część artystyczną rozpoczął występ zespołu muzycznego kleryków z Seminarium Ojców Oblatów w Obrze. Prezentacja multimedialna pt. „Ks. dr Edward Napierała – proboszcz babimojski”, przygotowana przez panią Małgorzatę Radną, przybliżyła zgromadzonym życiorys proboszcza. Na zakończenie na scenie wystąpił baryton Andrzej Bator – muzyk pochodzący z ziemi lubuskiej. Po części artystycznej zgromadzeni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Podmokli Wielkich i Lasek.

Zapraszamy do galerii

09.10.2016-83

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK