Urząd Miejski w Babimoście poszukuje osoby do pracy na stanowisko pracownik gospodarczy – sprzątanie.

Szczegóły pod numerem telefonu 683513862
lub w urzędzie – biuro nr 14.


 

Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


Podpisanie umowy na przebudowę kolejnego odcinka drogi gminnej w Starym Kramsku

DSC 0007W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa Pomiędzy Gminą Babimost, a Zakładem Budowlanym, Roboty drogowe Bronisław Pyszkowski z Siedlca, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Starym Kramsku, w obrębie działki nr 369” tj. odcinka drogi - od drogi powiatowej w kierunku na Klępsk.

Na powyższe zamówienie Gmina dwukrotnie przeprowadzała zapytania ofertowe. W pierwszym rozesłano zapytania do trzech firm. Zainteresowanie zamówieniem wykazała tylko jedna firma składając ofertę, która jednak przewyższała wartość środków zabezpieczonych w budżecie na to zadanie - z tego powodu postępowanie zostało unieważnione. Niezwłocznie po tym fakcie rozesłano kolejne zapytania ofertowe również do trzech oferentów (tym razem do innych), jednak także i to postępowanie nie dało rozstrzygnięcia z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. W zaistniałej sytuacji rozsyłanie kolejnych zapytań nie dawało gwarancji wyłonienia Wykonawcy na realizację powyższego zadania, dlatego poproszono o złożenie oferty Zakład Budowlany, Roboty drogowe Pana Pyszkowskiego, który wyraził zainteresowanie zamówieniem, zapoznał się z zakresem robót i złożył niezbędne dokumenty. W dniu 11.10.2016r. została zawarta umowa z ww. Zakładem, który wykona powyższe zamówienie za kwotę 143.014,65zł brutto.

Termin realizacji powyższego zadania to 15.12.2016r.

DSC 0007
DSC 0009

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK