Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że firma TRANS-FORMACJA  Marcin Wijatyk w ramach dobrej współpracy zaproponowała udostępnienie mieszkańcom Gminy Babimost pojemników na szkło. Osoby zainteresowane chęcią otrzymania pojemnika do zbiórki szkła prosi się o zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Babimoście biuro nr 2 lub pod nr telefonu 68/3513864.


 

Podpisanie umowy na przebudowę kolejnego odcinka drogi gminnej w Starym Kramsku

DSC 0007W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa Pomiędzy Gminą Babimost, a Zakładem Budowlanym, Roboty drogowe Bronisław Pyszkowski z Siedlca, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Starym Kramsku, w obrębie działki nr 369” tj. odcinka drogi - od drogi powiatowej w kierunku na Klępsk.

Na powyższe zamówienie Gmina dwukrotnie przeprowadzała zapytania ofertowe. W pierwszym rozesłano zapytania do trzech firm. Zainteresowanie zamówieniem wykazała tylko jedna firma składając ofertę, która jednak przewyższała wartość środków zabezpieczonych w budżecie na to zadanie - z tego powodu postępowanie zostało unieważnione. Niezwłocznie po tym fakcie rozesłano kolejne zapytania ofertowe również do trzech oferentów (tym razem do innych), jednak także i to postępowanie nie dało rozstrzygnięcia z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. W zaistniałej sytuacji rozsyłanie kolejnych zapytań nie dawało gwarancji wyłonienia Wykonawcy na realizację powyższego zadania, dlatego poproszono o złożenie oferty Zakład Budowlany, Roboty drogowe Pana Pyszkowskiego, który wyraził zainteresowanie zamówieniem, zapoznał się z zakresem robót i złożył niezbędne dokumenty. W dniu 11.10.2016r. została zawarta umowa z ww. Zakładem, który wykona powyższe zamówienie za kwotę 143.014,65zł brutto.

Termin realizacji powyższego zadania to 15.12.2016r.

DSC 0007
DSC 0009

GMINA BABIMOST
- REKORD GUINNESSA
4

www.solaratlas.pl

first-solarbanner solar

joomplu:5519

Galeria

Aparat

Informator SMS

joomplu:79

Dzienniki urzędowe

BIP

Licznik odwiedzin

Razem31052353
Goście 95
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
19 publikacji