Statuetka w konkursie „Przyjazna Polska”

21.10.2016-1021 października 2016 r. Burmistrz Babimostu Bernard Radny z rąk Kapituły odebrał statuetkę i certyfikat dla Gminy Babimost w III edycji konkursu „Przyjazna Polska” w kategorii Certyfikowana Lokalizacja Biznesu, a także certyfikat w XV edycji konkursu „Gmina Fair Play” 2016 w kategorii miasteczko i małe miasto.

Statuetka oraz tytuł „Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”

przysługuje tylko i wyłącznie gminom, które stwarzają dobre warunki do lokowania i rozwoju biznesu oraz inwestycji, a w szczególności kiedy gmina spełnia standardy:

STANDARD 1: Gmina współpracuje z biznesem w sposób wykraczający poza typowe obowiązki wynikające z przepisów prawa.

STANDARD 2: Gmina stwarza możliwości podejmowania działalności gospodarczej, lokalizacji nowych zakładów lub rozbudowy jednostek gospodarczych.

STANDARD 3: W gminie funkcjonują sprawne procedury obsługi i udzielania informacji, pozwalające na szybkie i przejrzyste udzielenie odpowiedzi dotyczących rozpoczynania lub prowadzenia biznesu w gminie.

STANDARD 4: Dostęp do władz gminy i pracowników merytorycznych jest bezproblemowy.

STANDARD 5: Wszelkie decyzje administracyjne, a szczególnie te związane ze współpracą z biznesem są podejmowane bez zwłoki.

STANDARD 6: Gmina ma sformułowaną pisemną ofertę dla biznesu i pozostałych inwestorów, określającą warunki podejmowania, lokalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie.

STANDARD 7: Poziom, jakość i dostęp do infrastruktury technicznej oraz plany rozwojowe w tym zakresie umożliwiają realizację nowych inwestycji lub rozpoczynanie działalności gospodarczej w gminie.

Gmina Babimost wypełnia kompleksowo wszystkie wyżej wymienione standardy w odniesieniu do inwestorów, dlatego też jako jedyna ze wszystkich zgłoszonych samorządów otrzymała statuetkę w kategorii „Certyfikowana Lokalizacja Biznesu”.

Organizatorem konkursów jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Honorowy patronat tegorocznej edycji konkursu objęli marszałkowie z 10 województw, a ogólnopolskim partnerem była firma INC Rating. Celem konkursu jest promocja najbardziej aktywnych i prorozwojowych gmin w naszym kraju.

Z uczestnictwa w ww. programach certyfikacyjnych dla samorządów wynikają liczne korzyści. Oprócz prestiżu Laureaci korzystają z możliwości promocyjnych. Każdy z Laureatów zyskuje prawo do posługiwania się logo „Gmina Fair Play” w działaniach promocyjnych i biznesowych, np. na stronach internetowych, w ulotkach czy na specjalnych tablicach drogowych. Rozpoznawalne logo przyciąga uwagę inwestorów i wspiera budowanie pozytywnego wizerunku gminy. Certyfikat jest potwierdzeniem wysokich kompetencji samorządu sprawdzonychi ocenionych przez przedsiębiorców, inwestorów i audytorów konkursu. W połączeniu z oceną zawartą w raporcie benchmarkingowym stanowi silny argument w negocjacjach biznesowych.

Tytuł Gmina Fair Play jest ważnym wyróżnieniem, które plasuje Gminę Babimost wśród najlepszych, godnych zaufania gmin w kraju. Świadczy o tym, że przedsiębiorcy, a także większość mieszkańców doceniają wysiłki i starania, które Gmina czyni w rozwój infrastruktury komunalnej i dla biznesu. Tytuł ,,Gminy Fair Play” oraz „Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” jest jednocześnie zachętą dla innych potencjalnych inwestorów do lokowania swoich działalności na terenie Gminy Babimost. Tegoroczna gala konkursowa odbyła się w Warszawie z udziałem nagrodzonych samorządowców, polityków oraz mediów.

Zapraszamy do galerii

21.10.2016-2
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji