Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - spotkanie dotyczące projektu w dniu 28.11.2017r.


  KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Spotkanie diabetyków i Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

27.10.2016-13W dniu 27 października 2016 r. odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Babimoście oraz Babimojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Impreza została otwarta przez prezesa stowarzyszenia diabetyków pana Ryszarda Nadobnika oraz prezesa Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku panią Helenę Latoń.

Spotkanie to miało także uroczysty akcent, związany ze światowym dniem walki z cukrzycą, który przypada na 14 listopada. Z zaproszonych gości udział wzięła pani Teresa Niemczyk – prezes Regionu Zielonogórskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz pani Małgorzata Wlekły – sekretarz Regionu Zielonogórskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. W uroczystości wziął udział również Burmistrz Babimostu pan Bernard Radny, który złożył wszystkim życzenia, a na ręce przedstawicielki stowarzyszenia diabetyków pani Danuty Sułkowskiej, pełniącą rolę skarbnika, wręczył bukiet kwiatów. Ponadto, jak każdego roku, zgodnie z przyjętą tradycją, honorowania osób, które ukończyły 80 lat, Burmistrz Babimostu złożył życzenia oraz wręczył upominek panu Ryszardowi Piaseckiemu - członkowi stowarzyszenia diabetyków. Uroczystość zakończyła się wspólną zabawą taneczną.

Zapraszamy do galerii

27.10.2016-19
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK