OOM Babimost

program rozgry2


Dzień Seniora w Babimoście

24.11.2016-11Corocznie członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Nr 1 w Babimoście, spotykają się na wspólnej uroczystości z okazji Dnia Seniora. W naszym kalendarzu można znaleźć kilka dat , do których przypisane jest to święto : 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Jak więc widać rola seniorów w życiu całego społeczeństwa jest dostrzegana i doceniana.

Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

Nasi seniorzy spotkali się w tym roku 24 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury. Wszystkich zebranych powitali i życzenia złożyli w imieniu Zarządu stowarzyszenia - prezes Barbara Szmagulska oraz sekretarz Stefania Piwecka. Szczególnie wzruszającym momentem uroczystości było wyróżnienie kilku ponad 80-letnich członków dyplomami , drobnymi upominkami oraz kwiatami, które wręczył zaproszony na obchody tego święta Burmistrz Babimostu Bernard Radny. W swoim wystąpieniu , życzył wszystkim aby nie mieli czasu, cytując jednego z ojców-założycieli Stanów Zjednoczonych Benjamina Franklina „ Nie starzeje się ten kto nie ma czasu” . Dołączył również życzenia wielu lat zdrowia i wszelkiej pomyślności. Podziękował również członkom Zarządu za wkład pracy w integrację tego środowiska. Podkreślił, jak ważną rzeczą jest wyciągnięcie ludzi z domów, szczególnie tych starszych, zachęcanie do aktywności, otoczenie ich opieką i serdecznością. Członkom Zarządu wręczył bukiety kwiatów oraz drobne upominki.

Zapraszamy do galerii

24.11.2016-19

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK