Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - spotkanie dotyczące projektu w dniu 28.11.2017r.


  KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Spotkanie przedświąteczne organizacji i stowarzyszeń społecznych

14.12.2016-10Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia spotykają się członkowie babimojskich organizacji i stowarzyszeń społecznych, aby połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia świąteczno - noworoczne . Tegoroczna uroczystość odbyła się 14 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury. Wzięło w niej udział pięć organizacji - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - z Koło Nr 1 w Babimoście, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Babimoście, Babimojski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Gminne Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół.

Część artystyczna tego świątecznego spotkania rozpoczęła się od przedstawienia jasełkowego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Babimoście, przygotowanych przez Panią Halinę Grina – nauczycielkę religii. Historia narodzin Jezusa opowiedziana słowem, śpiewem i muzyką przez młodych aktorów – amatorów była niezwykle wzruszająca. Publiczność z zainteresowaniem obejrzała spektakl nagradzając uczniów gromkimi brawami za piękny występ. Następnie w atmosferę świąt przeniosły słuchaczy kolędy w wykonaniu orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście.

Po części artystycznej życzenia świąteczne złożyli zebranym Burmistrz Babimostu Bernard Radny i proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca Ks. kanonik dr Andrzej Piela.

Na drugą część spotkania członkowie stowarzyszeń oraz zaproszeni goście przeszli do sali bankietowej GOK, gdzie podzielili się opłatkiem, a następnie zasiedli do poczęstunku, który składał się z tradycyjnych wigilijnych potraw.

Zapraszamy do galerii

14.12.2016-3
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK