Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


Zapraszamy do obejrzenia nowego filmu promocyjnego o Babimoście

>>>Kliknij tu<<<


Wirtualny spacer po gminie Babimost

Zakończyły się prace związane ze stworzeniem wirtualnego spaceru po Gminie Babimost.

Każdy z internautów, wchodząc na stronę www.babimost.pl i uruchamiając zakładkę „Wirtualny spacer” będzie mógł zwiedzić naszą gminę bez wychodzenia z domu. W najważniejszych i najciekawszych miejscach zostało wykonanych ponad 50 interaktywnych panoram. Nałożono na nie teksty wygłaszane przez lektora w języku polskim lub niemieckim. Żądaną wersję językową można wybrać „klikając” na flagę Polski lub Niemiec, które wyświetlają się po prawej stronie ekranu. Poniżej, w prawym dolnym rogu znajduje się rozwijana lista panoram, krajobrazów, obiektów użyteczności publicznej, zabytków itd. Dzięki niej szybko możemy się przenieść we wskazane miejsca, które są także opisane w dwóch wersjach językowych. Jeżeli chcemy zwiedzać Gminę Babimost po kolei, w chronologiczny sposób, możemy posłużyć się mrugającymi „tarczami kierunkowymi”, które po kliknięciu przeniosą nas w kolejne miejsce. W lewym górnym rogu ekranu znajdują się zminimalizowane mapy miasta i gminy. Po „kliknięciu” myszką powiększają się, a pulsujący niebieski punkt pokazuje w którym aktualnie miejscu się znajdujemy. Wykorzystując mapę i wskazując dowolnie wybrany punkt możemy przenieść się w inne wybrane przez nas miejsce. Na dole ekranu wyświetla się pasek z narzędziami dzięki którym możemy: przybliżyć lub oddalić aktualne zdjęcie, obracać się w lewo, w prawo, w górę lub w dół i oglądać dookoła wybrane miejsce, w każdej chwili wrócić do punktu wyjścia, przejść w tryb pełnoekranowy ( aby z niego wrócić należy użyć klawisza Esc), włączyć lub wyłączyć głos lektora oraz włączyć lub wyłączyć automatyczny obrót panoramy.

Życzymy przyjemnego zwiedzania.

 

Podmoklański Instytut Naukowy

Podmoklański Instytut Naukowy

Na projekt pozyskano kwotę 111.916,00 zł. bez wkładu własnego. W ramach projektu zostanie zakupiona tablica interaktywna, projektor multimedialny oraz laptop. Szkoła zostanie doposażona w wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, a uczniowie dostaną podręczniki do nauki języka oraz materiały warsztatowe. Celem głównym projektu jest: wyrównywanie szans edukacyjnych 70 uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno– przyrodniczych  i językowych oraz podniesienie jakości kształcenia w Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych w ciągu 12 miesięcy realizacji programu rozwojowego.

Zadania w projekcie:

I. Zielona matematyka

 1. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas  II-V. Na zajęciach zostanie wdrożona metoda projektu edukacyjnego, doświadczeń, zabaw matematycznych, w połączeniu z ekologią. Dzieci ucząc się matematyki poznają otaczającą nas przyrodę co spowoduje, że uczenie się matematyki będzie bardziej atrakcyjne i skuteczne.
 2. Zajęcia matematyczne dla uczniów zdolnych klas  I-IV. Praca w grupach, integracja treści matematycznych, ekologicznych  i ochrony środowiska.
 3. Wycieczka” Podmoklańscy Żacy” dla 25 uczniów  na Uniwersytet Zielonogórski na wydział matematyki. Celem wycieczki jest zainteresowanie uczniów  naukami matematycznymi, zwiedzanie uniwersytetu, spotkanie z pracownikiem naukowym, udział w wykładach.

II. Poznajmy nasze niebo- warsztaty astronomiczne

 1. warsztaty astronomiczne– zajęcia dla uczniów zdolnych rozwijające zainteresowania matematyką, przyrodą  i astronomią.
 2. Olimpiada astronomiczna.
 3. Podmoklańska noc astronomii, uczniowie będą  obserwowali niebo przy użyciu teleskopu.
 4. Wycieczka do planetarium w Toruniu, udział w seansie astronomicznym, oglądanie Sali orbitarium- wystawy interaktywnej.

III. Mały odkrywca na karuzeli- warsztaty fizyczne

 1. Warsztaty fizyczne dla uczniów zdolnych– rozwijanie zainteresowań  matematycznych, przyrodniczych i  fizycznych. Zajęcia prowadzone metodą  projektu edukacyjnego na których kształtowana będzie postawa badawcza uczniów.
 2. Udział w Festiwalu Nauki w Zielonej Górze- oglądanie doświadczeń naukowych modeli zabawek interaktywnych.
 3. Wycieczka do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Sulechowie– zwiedzanie Instytutu Energii Odnawialnej.
 4. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla uczniów  klas IV-VI, zwiedzanie, udział w pokazach i seansach naukowych.


IV. Słuchasz, rozumiesz, mówisz- zajęcia języka angielskiego

Zajęcia prowadzone będą metodą bezpośrednią w formie sterowanej konwersacji oraz innych ciekawych metod.

VI. Trening psychologiczny

Zajęcia indywidualne  i grupowe  kształtujące poczucie własnej wartości, samooceny, wyrobienia właściwego  stosunku do nauki.

Projekt trwa od  sierpnia 2012 do lipca 2013 roku.

I miejsce Gminy Babimost w „Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży” za rok szkolny 2011/2012

Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Lubuska” dokonał podsumowania we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za rok 2011/2012. W klasyfikacji generalnej gmin Babimost po raz kolejny okazał się najlepszy. W pokonanym polu pozostawiliśmy pozostałe 82 gminy województwa lubuskiego. Na ten sukces zapracowały wszystkie nasze szkoły, a w szczególności Szkoła Podstawowa w Babimoście, która na 148 sklasyfikowanych placówek zajęła 6 miejsce i zdobyła 425 punktów, Publiczne Gimnazjum, które zajęło 4 miejsce wśród 122 gimnazjów zdobywając 615 punktów oraz Szkoła Podstawowa w Nowym Kramsku zdobywając 175 punktów. Z pewnością doskonałe warunki do uprawiania sportu w naszej gminie mają również znaczący wpływ na uzyskiwane przez dzieci i młodzież wyniki. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 29 października 2012 roku w sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury. W imieniu Zespołu Szkół w Babimoście puchary i dyplomy odebrała Pani Dyrektor Ewa Pietrusiewicz a puchar i dyplom dla Gminy Babimost odebrali Dyrektor CSiR Zdzisław Krupa i zastępca Burmistrza Zbigniew Woziński. Podczas uroczystości miało miejsce jeszcze jedno miłe wydarzenie . Pan Zdzisław Krupa otrzymał medal „Za zasługi w rozwoju sportu Województwa Lubuskiego”.

Zbigniew Woziński

Zapraszamy do galerii

 foto 1 20121030 1744220013

Wernisaż malarski

W niedzielę 28 października 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Babimoście odbył się wernisaż malarski podsumowujący całotygodniowy plener zatytułowany „Babimost w malarstwie międzynarodowym”, w którym udział wzięła międzynarodowa grupa artystów. Wśród nich znaleźli się : Jura Makarenko z Białorusi, Edward Gałustow również z Białorusi, Rytis Konstantinavicius z Litwy, Emil Moise Szalla z Rumunii, oraz Polacy - Paweł Nowak, Dariusz Kaczor, Teresa Milewicz, Alicja Sajko, Teresa Demidziuk, Dariusz Przewięźlikowski, Witold Zakrzewski i Katarzyna Gauer. Wystawę poplenerową obejrzała liczna grupa mieszkańców Gminy Babimost. Zaprezentowano ponad 50 obrazów malowanych w różnych technikach: oleje na płótnie, akwarele, akryle, pastele, oraz grafiki. Były wśród nich pejzaże, portrety, malarstwo realistyczne i abstrakcyjne. Wszystkie prace wzbudzały podziw i uznanie zwiedzających.

Zbigniew Woziński

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121029 1852914693

Wizyta w miejscowościach Weisswasser i Spremberg

Burmistrz Babimostu Bernard Radny, jego zastępca Zbigniew Woziński oraz specjalista ds. współpracy transgranicznej Sławomira Stoll-Scheer na zaproszenie Burmistrza Pana Torstena Pötzsch udali się w piątek 26 października do miejscowości Weisswasser. Jest to miasto położone w Saksonii, w dreźnieńskim okręgu administracyjnym , niedaleko granicy z Polską. Liczy 19 615 mieszkańców (2009), a jego powierzchnia wynosi 63,30 km². Podczas tej roboczej wizyty Pan Torsten Pötzsch zaprezentował sukcesy i osiągnięcia oraz problemy swojego miasta, które jeszcze w 1990 roku liczyło ponad 38 000 mieszkańców. W Weisswasser ma się odbyć w przyszłości międzynarodowa wystawa ogrodnicza IGA (Internationale Gartenbauausstellung). Jest to całoroczna impreza przyrodnicza na skalę europejską, która przyciągnie wielu turystów z całego świata. Burmistrz Torsten Pötzsch już teraz poszukuje partnerów do tego projektu, a jednym z nich będzie właśnie Babimost.

Druga część wizyty odbyła się w elektrowni Schwarze Pumpe w Sprembergu, która została uruchomiona przez szwedzki koncern energetyczny Vattenfall. Jest to jednostka o mocy całkowitej 1600 MW, zasilana węglem brunatnym z położonych nieopodal kopalni. Zwiedzenie elektrowni umożliwił nam Dyrektor Urzędu naszego partnerskiego miasta Döbern, Pan Günter Quander.

Zbigniew Woziński

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121029 1528083573

85- lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kramsku

W sobotę 20 października 2012 roku w Sali wiejskiej w Starym Kramsku jubileusz 85 – lecia istnienia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna . Wzięli w niej udział członkowie OSP w Starym Kramsku wraz z osobami towarzyszącymi, weterani, młodzi adepci strażaccy aspirujący do członkowstwa w tej organizacji, członkowie OSP z ościennych miejscowości, członkowie Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Babimoście, członkowie Rady Sołeckiej, członkinie KGW oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli: Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego druh Edward Fedko; Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OSP oraz Przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa lubuskiego druh Andrzej Brachmański, Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej OSP w Zielonej Górze druh Jerzy Fabiś, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze starszy brygadier Waldemar Michałowski; Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Babimoście Stanisław Daszkiewicz; Przewodniczący Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście Witold Sypniewski i inni. Łącznie w uroczystości wzięło udział ponad 100 osób. Impreza rozpoczęła się o godzinie 17.00. występem zbąszyńskiego zespołu „Szałamaje” pod dyrekcją Pani Agnieszki Rybickiej. Na wstępie gości powitał Burmistrz Babimostu Bernard Radny. Następnie Sołtys Starego Kramska Joachim Niczke przedstawił niezwykle bogatą historię 85-letnia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kramsku. Podkreślił, że w 2005roku, przy finansowym zaangażowaniu Gminy, powstała nowa remiza strażacka, a cztery lata później, przy wsparciu Gminy i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego druha Edward Fedko zakupiono nowy samochód strażacki. Strażacy ze Starego Kramska brali udział w wielu akcjach ratowniczych, a w 2010 roku, podczas powodzi, pilnowali wałów na Odrze w miejscowości Przewóz. Pan Sołtys, puentując swoje wystąpienie stwierdził, że o przyszłość Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kramsku można być spokojnym, ponieważ garnie się do niej sporo młodzieży. Następnie Burmistrz Babimostu Bernard Radny wręczył zasłużonym strażakom okolicznościowe dyplomy oraz upominki. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Brunon Dura, Gerhard Kruk, Karol Piwecki, Adam Baranowicz i Stanisław Gabała. Burmistrz podziękował im za długoletnią, społeczną pracę na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kramsku i życzył wielu lat zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Życzenia i gratulacje skierował także do wszystkich członków OSP w Starym Kramsku. Wyraził uznanie za dotychczasową działalność na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Gminy Babimost. Życząc wszystkim jubilatom dalszych sukcesów na niwie społecznej a także pomyślności w dalszym rozwoju jednostki straży pożarnej, Burmistrz Bernard Radny na ręce Komendanta druha Leszka Kubackiego i Prezesa druha Pawła Kubika wręczył 8 ubrań strażackich UPS.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości rozpoczęła się część artystyczna w której wystąpiły zespoły: Bier Boys z Nowego Tomyśla oraz Fux Band z Babimostu.

prow

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121026 1615483855

Babimost w malarstwie międzynarodowym

 

W dniach 21-28 października 2012 roku w Babimoście gości międzynarodowa grupa artystów –malarzy, którzy uczestniczą w plenerze zatytułowanym „Babimost w malarstwie międzynarodowym”.

Wśród nich znaleźli się : Jura Makarenko z Białorusi, Edward Gałustow również z Białorusi, Rytis Konstantinavicius z Litwy, Emil Moise Szalla z Rumunii, oraz Polacy - Paweł Nowak, Dariusz Kaczor, Teresa Milewicz, Alicja Sajko, Teresa Demidziuk, Dariusz Przewięźlikowski, Witold Zakrzewski i Katarzyna Gauer. W poniedziałek artyści zwiedzili Gminę Babimost w poszukiwaniu inspiracji do swoich prac. Zachwycili się babimojskim Rynkiem i ratuszem, byli w Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz Izbie Pamięci w Podmoklach Małych. Duże wrażenie zrobił na nich Rezerwat przyrody w Laskach. Odwiedzili także Port Lotniczy w Nowym Kramsku. We wtorek byli gośćmi Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych, Nowym Kramsku i Zespołu Szkół w Babimoście. Tam spotkali się z dziećmi i młodzieżą, która interesuje się sztuką. Poprowadzili zajęcia plastyczne, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Czeka ich jeszcze spotkanie z młodymi artystami, którzy uczęszczają na zajęcia plastyczne do Gminnego Ośrodka Kultury oraz z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uwieńczeniem pobytu tej międzynarodowej grupy malarzy będzie wystawa poplenerowa, która rozpocznie się w niedzielę 28 października 2012 roku o godzinie 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury.

Zbigniew Woziński

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121024 1848917329

Jubileusz X-lecia istnienia Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Babimoście

W sobotę 20 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się miła uroczystość. Swój jubileusz X – lecia istnienia obchodziło Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Babimoście. Były kwiaty, życzenia i odznaczenia.

Złotą odznakę Koła otrzymali:
- Jan Szymczak
- Danuta Sułkowska
- Daniela Błoszyk
- Aleksandra Domka

Srebrną odznaką wyróżnieni zostali:
- Maria Nowak
- Teodora Weiman
- Stanisława Michalska
- Wanda Piasecka
- Roman Chruścicki
- Eugeniusz Łęc
- Henryk Piękoś
- Zofia Pajchrowska
- Bolesława Michalska
- Eugenia Polska
- Irena Świtała

Dyplomy za 10 – letnią pracę na rzecz koła otrzymali:
- Horst Sadowski
- Maria Sadowska
- Stanisław Michalski
- Krystyna Olszyna

Do życzeń dołączył się również Burmistrz Babimostu Bernard Radny, który uhonorował Prezesa Koła Pana Jana Szymczaka okolicznościowym ryngrafem. Napisał m.in. „ Z okazji jubileuszu X-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Terenowego w Babimoście składam wszystkim członkom serdeczne gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia a w szczególności za prowadzenie aktywnej działalności w dziedzinie edukacji i profilaktyki. Wspólnie jest łatwiej walczyć z chorobą dlatego życzę Wam abyście zawsze świadczyli sobie wzajemną pomoc i mogli na siebie liczyć.
Życzę również wszelkiej pomyślności, sił do aktywnej pracy społecznej oraz uśmiechu przy pokonywaniu codziennych trudności”.

W uroczystości uczestniczyła także Pani Teresa Niemczyk Prezes Regionu Zielonogórskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121023 1829701897

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK