UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Uroczystość długoletniego pożycia małżeńskiego

12.12.2013-19Burmistrz Babimostu Bernard Radny zaprosił do Urzędu Miejskiego w Babimoście 7 par, które obchodziły w tym roku 60 i 61 rocznicę pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się w dniu 12 grudnia 2013 r. Jubileusz 60-ciu lat małżeństwa obchodzili w 2013 roku Państwo: Zofia i Kazimierz Darmochwał, Irena i Czesław Filipczyk, Hildegarda i Leon Gaweł, Jadwiga i Józef Kasprowiak, Teresa i Kazimierz Kobylińscy. 61 lat przeżyli wspólnie Państwo: Marianna i Teodor Jungowscy oraz Stanisława i Henryk Kamińscy.

Czytaj więcej: Uroczystość długoletniego pożycia małżeńskiego

List Wojewody Lubuskiego

skan 002

List gratulacyjny Wojewody Lubuskiego

Obraz 005

Gmina Fair Play - Samorządowy Menedżer Roku 2013

6 grudnia 2013 r. Burmistrz Babimostu Bernard Radny odebrał w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie tytuł, certyfikat oraz honorowe wyróżnienie Gminy Fair Play 2013 w kategorii miasteczko i małe miasto przyznane Miastu i Gminie Babimost oraz po raz 11 tytuł i certyfikat Gminy Fair Play 2013 Miastu i Gminie Babimost. Organizatorem konkursu Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Celem konkursu jest promocja najbardziej aktywnych i prorozwojowych gmin w naszym kraju.

Czytaj więcej: Gmina Fair Play - Samorządowy Menedżer Roku 2013

Złote Gody

03.12.2013-8W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście, w dniu 03.12.2013 r. miało miejsce uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Burmistrz Babimostu – Bernard Radny zaprosił 12 par, które świętowały swój jubileusz. Wśród wyróżnionych znalazły się pary z 50-letnim stażem małżeńskim: Państwo Janina i Teodor Brożek, Gertruda i Edward Forelle, Felicja i Roman Frącek, Agnieszka i Konrad Kania, Krystyna i Leon Kaźmierczak, Anna i Piotr Marynowicz, Teresa i Ludwik Nitschke, Elżbieta i Bogdan Rojek, Maria i Horst Sadowscy, Czesława i Feliks Wieczorek.

Czytaj więcej: Złote Gody

Samorządowy Lider Edukacji

Gmina Babimost po raz drugi znalazła się w elitarnej grupie samorządów, które w dniu 27 listopada 2013 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zostały wyróżnione certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” w drugiej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej. Komisja Akredytacyjna pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Dariusza Rotta na wniosek Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zdecydowała o przyznaniu Gminie Babimost tego wyróżnienia.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Wzięli w niej udział przedstawiciele wyróżnionych samorządów z całego kraju, które spełniły bardzo wysokie wymagania programowe.

Każda z gmin była oceniana przez trzech niezależnych ekspertów. W ramach projektu komisja oceniała samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci badali m.in. działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, pozyskiwania środków zewnętrznych na szkolnictwo, podnoszenia jakości kształcenia, prowadzenia edukacji zgodnej z potrzebami rynku i lokalnych społeczności, wspierania innowacyjnych metod pracy z uczniem itp.

Gmina Babimost spełniła wszystkie warunki potrzebne do uzyskania certyfikatu. Wykazała, że w ciągu ostatnich kilku lat otrzymała bardzo wiele nagród, wyróżnień i certyfikatów zarówno o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim. Do tej pory zrealizowano wiele projektów edukacyjnych dofinansowywane przez Unię Europejską, wspierano rozwój nauczycieli, rozwijano i modernizowano bazę oświatową, a także prowadzono wspólną politykę edukacyjno – kulturalno – sportową z wykorzystaniem infrastruktury gminnej,
co umożliwiło zrealizowanie wielu ciekawych imprez kulturalnych i zawodów sportowych. Ważnym na pewno był też fakt, że Gmina Babimost wspiera wydarzenia kulturalne
i artystyczne, wydaje książki, albumy i filmy promujące gminę, finansuje naukę gry
na instrumentach ludowych, promuje zespoły folklorystyczne i współorganizuje lokalne festyny z udziałem mieszkańców. Nie bez znaczenia są sukcesy sportowe, które corocznie plasują Gminę Babimost na I miejscu w rankingu Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

Uzyskanie certyfikatu oznacza, że Gmina Babimost wyróżnia się na tle innych samorządów pod względem inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju, podejmuje aktywne działania ukierunkowane na aktywizowanie młodzieży oraz poszerzania jej edukacyjnych
i naukowych pasji. W tej gminie ważnym jest inwestowanie w edukację.

Komisja Akredytacyjna w swoim uzasadnieniu wyraziła głębokie uznanie dla działań realizowanych w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, w szczególności propagowanie wysokich standardów oświatowych i „dobrych praktyk” w dziedzinie nauki i zarządzania szkolnictwem. Uznała również, że Gmina Babimost wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę oraz odnosi znaczące sukcesy dydaktyczne , organizatorskie i sportowe.

dyplom lider edukacji

Święto Seniorów

Corocznie babimojscy seniorzy, członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Nr 1 w Babimoście, spotykają się na wspólnej uroczystości z okazji Dnia Seniora. Święto to obchodzone jest w Europie i na świecie w różnych terminach: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy.

Nasi seniorzy spotkali się w tym roku 22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury. Wszystkich zebranych powitali i życzenia złożyli Pani Barbara Szmagulska – Prezes oraz Pani Stefania Piwecka – Sekretarz stowarzyszenia. Wiązankę kwiatów na ręce Pani Prezes, symboliczne róże dla Pań i drobne upominki dla Panów wraz z serdecznymi życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślność, radości i uśmiechu w każdym momencie życia złożył wszystkim seniorom również Burmistrz Babimostu Bernard Radny. Do życzeń dołączył się Przewodniczący Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Witold Sypniewski.

Zapraszamy do galerii

image 1 20131125 1131263952

Gmina Babimost poszerza SMS-owy system powiadamiania ludności o mobilną aplikację Komunikator SISMS

button-16

Nowa aplikacja KOMUNIKATOR SISMS jest rozszerzeniem używanego przez Gminę Babimost systemu SMS, który był uruchomiony w marcu 2010 roku. System służy do powiadamiania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS o różnych zdarzeniach związanych z życiem lokalnej społeczności z naciskiem na informacje ostrzegającymi przed sytuacjami kryzysowymi. W tym roku SMS-owy system został rozbudowany o KOMUNIKATOR iSMS - aplikację przeznaczoną na urządzenia mobilne, która pozwala na przesyłanie informacji o dużo szerszym zakresie niż było to możliwe do tej pory.

Co nowego wnosi aktywacja aplikacji? Po pierwsze urzędnicy będą mogli wysyłać pełne i treściwe komunikaty, ponieważ jedna wiadomość może pomieścić nawet 10 tyś znaków! Dodatkowo wraz z tekstem, będzie możliwe przesyłanie filmów, zdjęć czy też nagrań dźwiękowych. Ważność wiadomości będzie sygnalizowana poprzez kolor tła, na którym wyświetli się komunikat: na czerwonej chmurce pokażą się alarmy, na żółtej chmurce będą ostrzeżenia, a powiadomienia o charakterze informacyjnym pojawią się na spokojnym szarym tle.

Oddanie mieszkańcom do użytku bezpłatnej aplikacji KOMUNIKATOR SISMS jest odpowiedzią na rosnącą popularność smartfonów. Konstrukcja aplikacji pozwala na wygodne korzystanie z dowolnej liczby serwisów informacyjnych obsługiwanymi również przez inne gminy i miasta.

Warto podkreślić, że system SISMS cały czas pozwala rejestrować się w systemie wszystkim mieszkańcom, bez względu na posiadany przez nich telefon. Tak więc każdy może liczyć na rzetelną informację, różnica będzie głównie polegać na rodzaju otrzymanej wiadomości i jej atrakcyjności.

Rejestracja dla użytkowników posiadających smartfony

informacja-04 


 Rejestracja dla użytkowników posiadających telefony tradycyjne

rejestracja w systemie sisms

 

Więcej informacji na stronie:

Samorządowy Informator

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK