W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


komunalka-info


Spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Babimoście

W czwartek 10 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia diabetyków w Babimoście pod tytułem „Pożegnanie lata”. Choć nazwa trochę nostalgiczna to „diabetycy” bawili się doskonale. Zaproszony na tę imprezę został również Burmistrz Babimostu Bernard Radny, który złożył wszystkim członkom babimojskiej organizacji serdeczne gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia a w szczególności za prowadzenie aktywnej działalności w dziedzinie edukacji i profilaktyki. Życzył również wszelkiej pomyślności, sił do aktywnej pracy społecznej oraz uśmiechu przy pokonywaniu codziennych trudności.

W uroczystości uczestniczyła także Pani Teresa Niemczyk Prezes Regionu Zielonogórskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Zapraszamy do galerii

10.10.2013-2

 

Wernisaż malarski

W niedzielę 6 października 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Babimoście odbył się wernisaż malarski podsumowujący drugi plener malarski zatytułowany „Babimost w malarstwie międzynarodowym”, w którym udział wzięła międzynarodowa grupa artystów. Wśród nich znaleźli się: Jura Makarenko z Białorusi, Edward Gałustow również z Białorusi, Rytis Konstantinavicius z Litwy, Emil Moise Szalla z Rumunii, Jura Riabyi z Ukrainy oraz Polacy - Paweł Nowak, Dariusz Kaczor, Teresa Demidziuk, Dariusz Przewięźlikowski, Katarzyna Gauer, Wiesław Matysik. Wystawę poplenerową obejrzała liczna grupa mieszkańców Gminy Babimost oraz goście z naszych partnerskich miast Neuruppin i Bad Muskau, którzy w sobotę 5 października uczestniczyli w otwarciu ścieżek rowerowych . Zaprezentowano ponad 50 obrazów malowanych w różnych technikach: oleje na płótnie, akwarele, akryle, pastele, oraz grafiki. Były wśród nich pejzaże, portrety, malarstwo realistyczne i abstrakcyjne. Wszystkie prace wzbudzały podziw i uznanie zwiedzających.

Zapraszamy do galerii

06.10.2013-10

 

Certyfikat dla Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych

Kapituła Ruchu Naukowego podjęła decyzję o przyznaniu Certyfikatu II stopnia Szkoły Promującej Ruch Naukowy trzem szkołom w Polsce, w tym  Szkole w Podmoklach Małych. Od trzech lat wprowadzano w niej innowacyjne metody nauczania do pracy z dziećmi, które polegają na działaniu, poznawaniu, eksperymentowaniu, samodzielnym dochodzeniu do naukowych wniosków. W szkole działa Klub Młodego Odkrywcy „Podmoklańscy Odkrywcy”, organizowany był Festiwal Nauki. Certyfikację przyznaje Kapituła w składzie: przewodnicząca Kapituły prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło oraz członkowie – prof. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. Izabella Bukraba-Rylska, prof. Tadeusz Pilch, prof. Aleksandra Bursche, prof. Wacław Zawadowski, prof. Piotr Wrzecionarz, dr Joanna Angiel. Wcześniej, w 2012 r. Szkoła Podstawowa w Podmoklach Małych uzyskała certyfikat I stopnia.

Szkoła jest prekursorem nauki w Polsce wśród małych dzieci. Nowoczesna placówka uczy dzieci myślenia, analizowania i wyciągania wniosków. Szkoła wykorzystuje do tego doświadczenia, bo jeśli dziecko samodzielnie zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie i wyciągnie z niego wnioski, zdobytą w ten sposób wiedzę na pewno zapamięta.

W dniu 3 października 2013 r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych – p. Elżbieta Ryczek odebrała w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik Certyfikat Małej Szkoły Promującej Ruch Naukowy. „Jesteście elitą Polskich szkół” – mówiła Prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło podczas ceremonii wręczania certyfikatów.

Informujemy, że wcześniej tj. dnia 30 września 2013 r. odbyła się we Wrocławiu konferencja upowszechniająca rezultaty projektu pt. „O jakość edukacji w szkole podstawowej. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie rozwijających kompetencje kluczowe dzieci”, gdzie dyrektor p. Elżbieta Ryczek była jednym z panelistów. Pani Dyrektor przeprowadziła zajęcia warsztatowe w grupach dot. „Ruchu Naukowego w Małej Szkole”.

ryczek
Wystąpienie Dyrektor - Elżbiety Ryczek na konferencji we Wrocławiu
certyfikat-podmokle

Polsko – niemieckie spotkania partnerskie w ramach projektu „Łączy nas pasja”

znaczki1

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”oraz budżetu państwa.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

Od 6 września do 6 października 2013 roku trwał był punkt kulminacyjny projektu pod nazwą „Łączy nas pasja”. , Projekt został zrealizowany w ramach współpracy z naszym partnerskim miastem Neuruppin. Wzięło w nim udział 100 osób, w tym 40 gości z Niemiec.

W tym okresie spotkali się członkowie polskich i niemieckich organizacji pszczelarskich, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby działające w organizacjach zrzeszających emerytów i seniorów z gmin Babimost i Neuruppin. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Neuruppin przyjechały do Babimostu 06 września. Tego dnia spotkały się z zaprzyjaźnionymi paniami z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Babimost w kameralnej i sympatycznej atmosferze w Sali wiejskiej w Laskach. Następnie odwiedziły zmodernizowaną i rozbudowaną salę wiejską w Nowym Kramsku, oraz wzięły udział w uroczystym jej otwarciu. Uczestniczyły również w zajęciach kulinarnych, dyskutowały na temat roli działalności społecznej i znaczenia Kół Gospodyń Wiejskich w podtrzymywaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego. W drugim spotkaniu, trwającym od 20 do 22 września 2013 roku, wzięli udział ludzie, którzy zawodowo bądź amatorsko, ale zawsze z pasją, zajmują się pszczelarstwem. W ciągu blisko trzydniowego pobytu w Babimoście odwiedzili pasieki pszczele, dyskutowali o problemach pszczelarstwa w Polsce, Niemczech i pozostałych krajach europejskich, zwiedzili klasztor w Obrze i inne ciekawe miejsca gminy i regionu, Zorganizowane zostało również spotkanie integracyjne w babimojskiej kręgielni.

Do kolejnego spotkania doszło w dniu 03 października 2013 roku. Tym razem Babimost odwiedzili seniorzy i emeryci z Neuruppin, na zaproszenie członków Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Goście wzięli udział w inauguracji X roku akademickiego tego lokalnego stowarzyszenia. Uczestniczyli w rajdzie rowerowym, który odbył się w sobotę 05 października Na kręgielni rozegrali mecz w kręgle z członkami Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W trakcie blisko czterodniowego pobytu, goście wspólnie z gospodarzami spotkania zwiedzili ciekawe miejsca w regionie i gminie, poznawali historię i dziedzictwo kulturowe bababimojszczyzny. Zwieńczeniem spotkania był udział w wystawie poplenerowej, którą zorganizował Gminny Ośrodek Kultury na zakończenie Międzynarodowego Pleneru Malarskiego.

Zapraszamy do galerii

Foto-3

 

Uroczystość otwarcia ścieżek rowerowych w Gminie Babimost

 znaczki

W sobotę 5 października 2013 roku w Babimoście nastąpiło uroczyste otwarcie ponad 12 kilometrów ścieżek rowerowych wybudowanych w ramach projektu „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”, którego partnerem ze strony niemieckiej była gmina Bad Muskau.

Historia budowy ścieżek rowerowych w Gminie Babimost sięga początku lat 2000. Wówczas powstał odcinek łączący Nowe Kramsko z Kolesinem a następnie zbudowano 1 800 mb ścieżki z Babimostu w kierunku ośrodka wypoczynkowego i jeziora Linie. W kolejnym zakresie, w 2004 roku, wykonano ponad 6 – kilometrów ścieżki z nawierzchni asfaltowej łączącej Babimost i Linie. W tym samym czasie powstał odcinek pomiędzy miejscowościami Podmokle Wielkie i Podmokle Małe, który liczy 1300 m.

Intensywne zabiegi Burmistrza Babimostu doprowadziły do znalezienia partnera po stronie niemieckiej - Gminy Bad Muskau położonej w Saksonii, co umożliwiło złożenie wspólnego wniosku do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Po skomplikowanej procedurze weryfikacyjnej wniosek został przyjęty do realizacji.

W listopadzie 2012 roku rozpoczęły się roboty budowlane. W ich efekcie wybudowane zostały : ścieżka rowerowa o długości 3,7 km z Babimostu do Nowego Kramska i dalej z Kolesina do Janowca na odległości 900 metrów , z Babimostu do Podmokli Wielkich o długości 2,5 km , z Babimostu do Podmokli Małych odcinek 2,3 km oraz ścieżki w samym Babimoście przy ulicach Sulechowskiej, Leśnej i Dworcowej ok.2 km . Wybudowane ścieżki są szerokości 2,5m , obustronnie zamknięte krawężnikami. Do wykonania pozostała nam jeszcze ścieżka z Kolesina do Starego Kramska. Gmina Babimost jest niepodważalnym liderem w budowie ścieżek rowerowych w regionie. Realizacja tak dużych inwestycji bez wsparcia środkami zewnętrznymi nie była by możliwa, ponieważ koszt   zadania   wyniósł ponad 4.700.000,00 zł . W ramach tego projektu powstało 12 km ścieżek , co z wcześniej wykonanymi odcinkami daje ponad 23 kilometry tras bezpiecznych dla rowerzystów.

Uroczystość otwarcia ścieżek rowerowych spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Babimost a także osób z zewnątrz. Przybyli bowiem rowerzyści z Kargowej, Sulechowa, Zielonej Góry i innych ościennych miejscowości. Przed wyruszeniem w trasę rajdu, który był główną częścią tej uroczystości, wszyscy wcześniej zarejestrowani otrzymali pamiątkowe czapeczki, znaczki z herbem Babimostu oraz broszury turystyczne wraz z mapą ścieżek. Oczekiwanie na start umilała Strażacka Orkiestra Dęta z Babimostu, a uczestnicy rajdu, pod okiem artystów z Białorusi, Ukrainy, Rumunii i Polski malowali wspólny obraz upamiętniający to historyczne wydarzenie. Przed startem odbyło się także losowanie trzech kasków rowerowych, których szczęśliwymi posiadaczami stali się: Alina Kozubal, Dawid Kujawa i Stanisław Ambroży. Po wysłuchaniu okolicznościowych wystąpień Burmistrza Babimostu - Bernarda Radnego, Burmistrza Bad Muskau - Andreasa Bänder, Przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego - Edwarda Fedko, przy dźwiękach hymnu Unii Europejskiej uczestnicy uroczystości wyruszyli szlakiem ścieżek rowerowych Gminy Babimost. Rajd prowadzili Burmistrzowie zaprzyjaźnionych gmin Babimostu i z Bad Muskau. Pamiątkowe zdjęcie uczestników wykonane zostało przed babimojskim ratuszem. Rowerzyści, których było blisko 330 przejechali ok. 40 km zatrzymując się po drodze na posiłki w Nowym Kramsku, Podmoklach Małych oraz nad jeziorem Liny. W Podmoklach Małych odbyła się miła uroczystość wręczenia Burmistrzowi Bernardowi Radnemu statuetki rowerzysty i medalu od Lubuskiego Związku Kolarskiego.

Projekt „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Zapraszamy do galerii
05.10.2013-33

Międzynarodowy plener malarski

W dniach od 26 września do 6 października br. odbywa się plener malarski w Babimoście, w którym uczestniczą artyści z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii a także z naszego kraju, m. in.: Jura Makarenko, Edward Gałustow, Emil Moise Szalla, Jura Riabyi, Rytis Konstantinavicius, Teresa Demidziuk, Katarzyna Gauer, Paweł Nowak, Dariusz Przewięźlikowski, Wiesław Matysik oraz Dariusz Kaczor. Uczestnicy pleneru, oprócz pracy na terenie gminy, spotkają się w szkołach z młodzieżą, z mieszkańcami Babimostu oraz z miejscowymi artystami. Ich dzieła zostaną wystawione na wystawie poplenerowej, która odbędzie się w niedzielę 6 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście. Rozpoczęcie wystawy o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie Burmistrza Babimostu z Dyrektorem Urzędu w Döbern

W dniu 24.09.2013 r. w Babimoście odbyło się spotkanie władz miast partnerskich Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego i Dyrektora Urzędu w Döbern Güntera Quander. Na spotkaniu roboczym omówiony został program współpracy na 2014 rok. W 2014 roku realizowane będą dwa projekty: Partnerskie spotkania siatkarzy - Metodyka treningu w terminie 28-30.03.2014 oraz Polsko-Niemieckie Dni Tradycji w terminie 04-06.04.2014. Na spotkaniu omówiona została koncepcja powstania "Transgranicznego Ośrodka Strzelectwa Sportowego w Babimoście".

Zapraszamy do obejrzenia zdjeć

24.09.2013-1

 

Jubileusze ZŻWP

Dnia 20 września 2013 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował obchody jubileuszów zawarcia związków małżeńskich oraz urodzin członków Związku. Jubilatów przywitał Prezes Pan Alfred Hajduła, który wręczył pamiątkowe dyplomy. Na tę uroczystość został zaproszony Burmistrz Babimostu Pan Bernard Radny, który w imieniu Prezydenta RP wręczył solenizantom medale za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne oraz bukiety kwiatów.
W tym roku 55 rocznicę ślubu obchodzą Państwo Elżbieta i Leonard Pukińscy. Wspólnie z nimi świętowali swoją 50 rocznicę ślubu– Państwo Jolanta i Henryk Piękoś oraz Państwo Gertruda i Zbigniew Teppel. 40 – lecie – Państwo Danuta i Tadeusz Walczak oraz Państwo Janina i Tadeusz Kaczmarczyk. 35 rocznicę Państwo Łucja i Jerzy Gwóźdź, Państwo Elżbieta i Jan Kordas, Państwo Ewa i Witold Sypniewscy oraz Państwo Danuta i Wojciech Jakubiak.
Swoje święto miał również Pan Józef Gieruła, który w tym roku obchodzi swoje 80 urodziny, wraz z nim Pan Rajmund Macholak – 75-lecie urodzin, Pani Janina Purat – 70-lecie urodzin oraz Pan Tadeusz Kaczmarczyk – 65-lecie urodzin.
Wszystkim parom i solenizantom serdecznie gratulujemy i życzymy szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w dalszym życiu.

Zapraszamy do galerii

20.09.2013-21

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK