Przebudowa drogi gminnej nr 000122 F – ulicy 3 Maja w Nowym Kramsku, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

plakat11

Zadanie jest realizowane przez Gminę Babimost przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Program jest przeznaczony na przebudowę dróg gminnych i powiatowych. Wnioski złożone w ramach programu dotyczyły obszarów gmin wiejskich, miejsko wiejskich i miejskich do 5.000 mieszkańców. Droga objęta wnioskiem miała łączyć jednostki osadnicze z istniejącą drogą publiczną, prowadzić bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznych oraz ewentualnie być powiązana z rozwojem infrastruktury szerokopasmowej.

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. Pierwszy ma być skończony do 31 grudnia 2016 r., a drugi do 15 kwietnia 2017r. Termin rozliczenia z instytucją dofinansowującą do 30 czerwca 2017r.
Planowana wartość projektu 1.050.123,95zł brutto - poziom dofinansowania 63,63%.

W ramach ww. projektu zostaną wykonane roboty:
1. Przebudowa odcinka drogi na długości około 0,519 km, nawierzchnia z kostki betonowej,
2. Budowa kanalizacji deszczowej 343m,
3. Budowa oświetlenia ulicznego, 14 latarń z oprawami oświetleniowymi typu LED.

GALERIA INWESTYCJI

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji