loga

 „Rozbudowa oraz przebudowa i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych”.

 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa wraz z wyposażeniem szkoły podstawowej w Podmoklach Małych polegająca na dobudowaniu do istniejącego obiektu dwóch sal lekcyjnych z zapleczem dydaktycznym. Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury oświatowej w miejscowości Podmokle Małe wpływającej na rozwój kompetencji kluczowych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich.

Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 złożony został 15.02.2016 r. W dniu 12 kwietnia 2016 roku, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost a Zakładem Ogólnobudowlanym Piotr Przybyła z Chobienic, na realizację zadania w zakresie robót budowlanych oraz wyposażenia podstawowego. Powstały dwie nowe jednokondygnacyjne bryły, a sale wyposażono m.in. w meble i tablice interaktywne.

W dniu 11 października 2016 r. podpisana została umowa nr RPLB.09.03.01-08-0020/16-00 pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Babimost o dofinansowanie projektu. Wartość wszystkich prac zaplanowana została na 666 665,57 zł , a dofinansowanie w wysokości 85 % to kwota 566 665,73 zł. Termin realizacji projektu – 31 marca 2017 roku.

Jesienią 2016 roku ogłoszone zostały przetargi nieograniczone na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej, przyrodniczej i matematycznej oraz dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych. Zamówienie na wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne podpisano z firmą Educarium Sp. z o.o z Bydgoszczy, a na dostawę sprzętu informatycznego i cyfrowego umowę zawarto z firmą Optimus Sp. z o.o z Sieradza.

Celem tego zadania jest wyposażenie placówki edukacyjnej w sprzęt dydaktyczny i zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do zajęć dydaktycznych. Powstały 3 pracownie: do nauk przyrodniczych, matematycznych i technologii informacyjno – komunikacyjnych. Dwie z nich zlokalizowane zostały w dobudowanej części, a jedna w istniejącym budynku. Dodatkowo wprowadzone zostaną udogodnienia i pomoce dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, słabowidzących lub niewidomych, niedosłyszących i z autyzmem.

 

Zapraszamy do galerii

12.09.2016-1
 
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji