loga

 „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!”

 

Taki tytuł nosi projekt, który będzie realizowany przez Centrum Edukacji Atut Wielkopolska - Jarosław Jastrzębski spółka jawna, dla którego partnerem jest Gmina Babimost.

Celem główny projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych w Babimoście, Podmoklach Małych i Nowym Kramsku, kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Główne działania to tworzenie w wymienionych szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez realizację dodatkowych zajęć dla uczniów z przyrody i matematyki.                    W ramach projektu odbędą się również szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu , oraz zakupione zostanie wyposażenie do pracowni przedmiotowych w/w szkół. Będą to tablice interaktywne, projektory, laptopy oraz pomoce dydaktyczne. Realizacja zajęć dla uczniów będzie komplementarna ze szkoleniami dla nauczycieli oraz zakupem sprzętu. W projekcie, który trwał będzie do 15 stycznia 2018 roku weźmie udział 251 uczniów – 155 z Babimostu i po 48 z Nowego Kramska i Podmokli Małych oraz 30 nauczycieli – 14 z Babimostu i po 8 z dwóch pozostałych placówek.

Podczas realizacji projektu szczególną uwagą zostanie objęty kontakt uczniów z eksperymentem. Będą oni mieć możliwość zbadania prostych zjawisk samodzielnie. Ma to ogromne znaczenie dla młodego umysłu, gdyż wiedza zdobyta w ten sposób staje się czymś "własnym”. Wiadomości i umiejętności nabyte podczas przeprowadzania eksperymentu (także zaangażowanie emocjonalne i własne przemyślenia), pozostają na dłużej w umyśle ucznia i ułatwiają mu dalszy rozwój. Szczególny nacisk położony zostanie na zajęcia rozwijające zdolność logicznego myślenia, rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce. Służyć to będzie podwyższeniu kompetencji uczniów z matematyki i przyrody. Ponadto podniesione zostaną kompetencje nauczycieli w zakresie efektywnego i motywującego uczenia szczególnie matematyki i przyrody poprzez eksperymenty. W celu uatrakcyjnienia zajęć odbędą się wycieczki edukacyjne do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Działania w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez nasze szkoły. Realizacja zaplanowanych zadań w projekcie poprawi jakość procesu kształcenia oraz podniesie poziom wiedzy uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 - Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

DSC 0336

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji