Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r.

Burmistrz Babimostu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2466) zmieniony został wzór wniosku podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy obowiązującej w 2019 roku.
 
Limit, obowiązujący w 2019 roku, stanowić będzie  sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne  wg  stanu na dzień 1 lutego 2019 r.
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek  o zwrot podatku.
 
UWAGA !
W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym  został złożony wniosek o zwrot  podatku.
Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie wyłącznie na wniosek producenta rolnego. Zaleca się wcześniejsze złożenie w/w wniosku, do ARIMR aby zmieścić się w wymaganym terminie do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
 
Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego:
- od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z informacją z ARiMR i fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
 
Pliki do pobrania:
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK