Dzisiaj jest: 20 Lipiec 2017    |    Imieniny obchodzą: Czesław, Hieronim, Fryderyk
Babimost

MAPA BABIMOSTU

hotele

Miasta partnerskie

Neuruppin
Dobern
NEURUPPIN

DÖBERN

Kalendarz

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
legenmda  - aktualny dzień
 legenmda1  - program sesji

Aktualności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi


01.12.2015 r.

Burmistrz Babimostu zawiadamia, że Rada Miejska w Babimoście w dniu 30.11.2015 r. podjęła Uchwałę Nr XI/82/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Podwyższenie stawki spowodowane jest złożeniem w postępowaniu przetargowym nowej wyższej oferty przez firmę odbierającą odpady komunalne. Wzrost ten wynika z zmiany Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z Wexpool Sp. z o.o. w Dąbrówce Wlkp. na Agmarex Sp. z o.o. w Nowym Świecie.

W związku z powyższym od 01.01.2016 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka wynosi 7,50 zł miesięcznie od osoby;

- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (sposób zmieszany), stawka wynosi 11,50 zł miesięcznie od osoby.

04.05.2015 r.

            Od 1 maja 2015 r. obowiązują nowe terminy płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

  1. za I kwartał – do dnia 5 kwietnia;
  2. za II kwartał – do dnia 5 lipca;
  3. za III kwartał – do dnia 5 października;
  4. za IV kwartał – do dnia 5 stycznia następnego roku.

 

Ponadto w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok.

 

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka wynosi 150,00 zł rocznie. Natomiast jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka wynosi 240,00 zł rocznie. Opłatę uiszcza się w każdym roku w terminie do dnia 31 maja.

 

Jednocześnie z dniem 1 maja 2015 r. wprowadzono możliwość przekazywania odpadów zielonych również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

16.09.2014 r.

Zbiórka wielkogabarytów

Urząd Miejski w Babimoście informuje, że po raz kolejny prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. zużyte pralki, lodówki, sprzęt RTV, AGD, meble itp. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Babimost do przeprowadzenia porządków na swoich posesjach i w domach. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych to możliwość wywozu niepotrzebnych odpadów, bez ponoszenia żadnych kosztów. Wystarczy je wystawić w wytypowane do tego miejsca.

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE

TERMIN

Babimost

ul. Leśna - Świerkowa

6 – 7 październik 2014 r.

Babimost

ul. Lotnicza

6 – 7 październik 2014 r.

Babimost

ul. Poznańska

8 – 9 październik 2014 r.

Babimost

ul. Zielona

8 – 9 październik 2014 r.

Nowe Kramsko

przy stawie

10 – 12 październik 2014 r.

Stare Kramsko

przy sklepie

10 – 12 październik 2014 r.

Podmokle Małe

na terenie Zakładu Usług Rolniczych

13 – 14 październik 2014 r.

Podmokle Wielkie

przy szatni Klubu Sportowego Jedność

13 – 14 październik 2014 r.

Kolesin

przy sklepie

15 – 16 październik 2014 r.

Laski

przy sali wiejskiej

15 – 16 październik 2014 r.

 

Odpady należy gromadzić do specjalnych pojemników ustawionych w wytypowanych do zbiórek miejscach.

Jednocześnie informuje się, że należy gromadzić tylko odpady wielkogabarytowe. Nie zalicza się do nich odpadów komunalnych typu śmieci.

 09.10.2013 r.

Urząd Miejski w Babimoście informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi: Zakład Usług Komunalnych w Babimoście, ul. Wolsztyńska 7,
66-110 Babimost. Punkt znajduje się przy Oczyszczalni ścieków w Babimoście i jest czynny w następujących godzinach:
Wtorek - 1000 – 1600           
Sobota – 900 – 1400.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Babimoście

 

03.10.2013 r.

UWAGA! Proszę o wystawianie pojemników z odpadami zgodnie z harmonogramem odbiorcy. W przeciwnym wypadku zostaną Państwu wydane decyzje określające wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednoczesnie informujemy, że odbiór odpadów komunalnych odbywa się od godziny 6:00. W związku z powyższym prosimy o wystawianie pojemników i worków do ww. godziny bądź wieczorem w dniu poprzednim. Niewystawienie odpadów do godziny 6:00 nie zwalnia z obowiązku ponoszenia opłaty.

 
16.09.2013 r.

Urząd Miejski w Babimoście informuje, że w dniach od 30 września 2013 r. do 4 października 2013 r. w godzinach otwarcia na placu GS w Babimoście przy ul. Sulechowskiej oraz w Zakładzie Usług Rolniczych Pana Józefa Trocholepszego w Podmoklach Małych  zostanie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka odpadów plastikowych takich jak: worki po nawozach, polipropylenowe sznurki i siatki do pras, folie po kiszonkach i tunelach foliowych, wszelkiego rodzaju plastikowe pojemniki, beczki, zderzaki samochodowe, błotniki, kołpaki, deski rozdzielcze, plastikowe meble ogrodowe itp.

 Przed wrzuceniem odpadów do kontenera należy zgłosić się w biurze, w celu zgłoszenia rodzaju odpadów.

Całkowity zakaz obejmuje wrzucanie do kontenerów pojemników po środkach ochrony roślin i odpadów innego rodzaju niż plastik.

*

Urząd Miejski w Babimoście informuje, że po raz kolejny prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. zużyte pralki, lodówki, sprzęt RTV, AGD, meble itp. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Babimost do przeprowadzenia porządków na swoich posesjach i w domach. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych to możliwość wywozu niepotrzebnych odpadów, bez ponoszenia żadnych kosztów.  Wystarczy je wystawić w wytypowane do tego miejsca.

-          ul. Dworcowa        od 23 września 2013 r. do 24 września 2013 r.

-          ul. Lotnicza           od 23 września 2013 r. do 24 września 2013 r.

-          ul. Poznańska       od 25 września 2013 r. do 26 września 2013 r.

-          ul. Zielona            od 25 września 2013 r. do 26 września 2013 r.

WIEŚ  NOWE  KRAMSKO - przy stawie

- Nowe Kramsko                 od 27 września 2013 r. do 28 września 2013 r.

WIEŚ  STARE  KRAMSKO – przy sklepie

- Stare Kramsko                 od 27 września 2013 r. do 28 września 2013 r.

WIEŚ  PODMOKLE MAŁE - na terenie Zakładu Usług Rolniczych u Pana Trocholepszego

- Podmokle Małe                 od 30 września 2013 r. do 1 października 2013 r.

WIEŚ  PODMOKLE WIELKIE - przy szatni Klubu Sportowego Jedność

- Podmokle Wielkie              od 30 września 2013 r. do 1 października 2013 r.

WIEŚ  KOLESIN - przy sklepie

- Kolesin                           od 2 października 2013 r. do 3 października 2013 r.

 

Odpady należy gromadzić do specjalnych pojemników ustawionych w wytypowanych do zbiórek miejscach.

Jednocześnie informuje się, że należy gromadzić tylko odpady wielkogabarytowe. Nie zalicza się do nich odpadów komunalnych typu śmieci.

 

 29.08.2013 r.

Informujemy, że odbiór odpadów komunalnych odbywa się od godziny 6:00. W związku z powyższym prosimy o wystawianie pojemników i worków do ww. godziny bądź wieczorem w dniu poprzednim.

Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatne SMS-y z najnowszymi informacjami w zakresie odbioru odpadów komunalnych zarejestruj się wysyłając SMS na numer 661 000 112 o treści:
Tak.fzi01b - Mieszkańcy Miasta Babimost
Tak.fzi01k - Mieszkańcy Sołectw: Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Kolesin
Tak.fzi01p - Mieszkańcy Sołectw: Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Laski

 

 

03.07.2013 r.

W związku z licznymi pytaniami odnośnie pojemników i worków, Urząd Miejski w Babimoście informuje, iż zgodnie z umową firma TEW dostarczy je do końca pierwszego tygodnia lipca, tj. do niedzieli (7 lipca br.) włącznie. Ponadto właściciele nieruchomości, którzy posiadają na dzień dzisiejszy pojemniki firmy TEW czy EKO-BUD nadal będą je mieli (w przypadku, gdy ktoś posiada mniejszy pojemnik niż przysługuje zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost, wówczas firma dostarczy drugi pojemnik bądź wymieni na większy).

Jednocześnie informujemy, że został zamieszczony harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który jest również sukcesywnie rozsyłany do mieszkańców wraz z informacją o numerze konta indywidualnego.

 

22.05.2013 r.

Urząd Miejski w Babimoście informuje, iż zostało zakończone postępowanie przetargowe na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost”. Usługę odbioru odpadów komunalnych będzie wykonywała firma TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.

W związku z powyższym Rada Miejska w Babimoście uchwałą Nr XXXII/177/13 z dnia 16.05.2013 r. zatwierdziła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto zostały ustalone terminy spotkań dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zostaną one przeprowadzone w dniach od 27.05.2013 r. do 06.06.2013 r. Zachęcamy w pierwszej kolejności do wzięcia udziału w spotkaniach, a dopiero po nich do złożenia deklaracji w Urzędzie Miejskim w Babimoście (biuro nr 3).

Jednocześnie przypominamy, iż termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mija 14 czerwca 2013 r. w godz. pracy urzędu.

Uwaga! Do pierwszej deklaracji należy dołączyć:

- kopię dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych,

- uchwałę w sprawie powołania zarządu (w przypadku wspólnot mieszkaniowych).

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Sposób selektywny

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 6,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

Sposób zmieszany

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Miesięczna stawka za pojemnik wynosi:

stawka za pojemnik


29.04.2013 r.

W dniu 11 kwietnia 2013 r. Burmistrz Babimostu ogłosił przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost”. Wpłynęła jedna oferta, jednak zaoferowana cena przewyższyła środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia publicznego. Wystąpiła konieczność unieważnienia postępowania. W bieżącym tygodniu ponownie zostanie ogłoszony przetarg. Dopiero po jego rozstrzygnięciu będzie znana ostateczna stawka opłaty (koniec maja/początek czerwca). Wówczas będzie można już składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wtedy też zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Będą organizowane zebrania z mieszkańcami Gminy Babimost, a także zostaną wydane ulotki, plakaty oraz wkładka do biuletynu informacyjnego, sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w ramach projektu informacyjno-edukacyjnego, dotyczącego wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, zaszła konieczność przesunięcia terminu składania deklaracji. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Babimoście radni przedłużyli termin składania deklaracji do 14 czerwca 2013 r., a także podjęli uchwałę o dodatkowych usługach świadczonych przez Gminę Babimost. Dzięki temu gmina zapewni pojemniki i worki do zbiórki odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miejski w Babimoście informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi: Zakład Usług Komunalnych w Babimoście, ul. Wolsztyńska 7,
66-110 Babimost. Punkt znajduje się przy Oczyszczalni ścieków w Babimoście i jest czynny w następujących godzinach:

Wtorek - 1000 – 1600            

Sobota            – 900 – 1400. 

GMINA BABIMOST
- REKORD GUINNESSA
4

www.solaratlas.pl

first-solarbanner solar

joomplu:5519

Galeria

Aparat

Informator SMS

joomplu:79

Dzienniki urzędowe

BIP

Licznik odwiedzin

Razem31116424
Goście 247
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
19 publikacji