INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sposoby gromadzenia odpadów:

- selektywnyz wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

Nazwa frakcji

Do pojemników danej frakcji można wrzucać

Do pojemników danej frakcji nie można wrzucać

papier

opakowania z papieru lub tektury; gazety i czasopisma; katalogi, prospekty, foldery; papier szkolny i biurowy; książki i zeszyty; torebki papierowe; papier pakowy.

papier powlekany folią i kalka; kartony po mleku i napojach; pieluchy jednorazowe i podpaski; pampersy i podkładki; worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych; tapety; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

tworzywo sztuczne

i metale

butelki po napojach; opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.); opakowania po produktach spożywczych; plastikowe zakrętki; plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie; plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach; styropian; puszki po napojach, sokach; puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy); złom żelazny i metale kolorowe; metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników; folia aluminiowa; kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne; odpady budowlane
i rozbiórkowe; nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach; zużyte baterie
i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

szkło

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach.

szkło stołowe – żaroodporne; ceramika, doniczki; znicze z zawartością wosku;

żarówki i świetlówki; szkło kryształowe; reflektory; nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach; termometry i strzykawki; monitory i lampy telewizyjne; szyby okienne i zbrojone; szyby samochodowe; lustra i witraże; fajans i porcelana; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone

(tę frakcję można gromadzić na kompostowniku)

gałęzie drzew i krzewów; liście, kwiaty
i skoszona trawa; trociny i kora drzew; owoce, warzywa itp.

kości zwierząt; mięso i padlina zwierząt; olej jadalny; drewno impregnowane; płyty wiórowe i MDF; leki; odchody zwierząt; popiół z węgla kamiennego; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

popiół

popiół

odpadów innych niż popiół

- zmieszany – tj. papier, tworzywa sztuczne i metal, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, a także pozostałości po sortowaniu łącznie. Popiół wrzucamy do osobnego pojemnika.

Ponadto, informujemy, że obowiązuje bezwzględny zakaz wrzucania do pojemników odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W przypadku stwierdzenia gruzu w pojemniku odpady nie zostaną odebrane!

Natomiast w przypadku większej ilości odpadów nie mieszczących się do pojemnika, informujemy, że można wystawić odpady w worku jednak jego waga nie powinna przekroczyć 10-15 kg.

Przeterminowane leki - mieszkańcy będą mogli również przekazywać do pojemników zlokalizowanych we wszystkich aptekach na terenie Gminy Babimost.

Baterie - mieszkańcy będą mogli również przekazywać do pojemników zlokalizowanych
w następujących miejscach:

  1. Urząd Miejski w Babimoście ul. Rynek 3;
  2. Sklep Pool w Babimoście ul. Kargowska 49;
  3. Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, ul. Szkolna 15;
  4. Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych, Podmokle Małe 30;
  5. Zespół Szkół w Babimoście, ul. Żwirki i Wigury 3;
  6. Niepubliczne Przedszkole Pod Muchomorkiem w Babimoście ul. Konstytucji 3 Maja5;
  7. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Babimoście.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku będzie przeprowadzana akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych na dotychczasowych zasadach. Ponadto w ciągu całego roku mieszkańcy będą mogli je również przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ważne terminy

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji