XXXIII sesja Rady Miejskiej w Babimoście

Poniedziałek 23 kwiecień 2018, 10:00
Nadesłał  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Odsłon : 871

Porządek obrad XXXIII sesj i Rady Miejskiej w Babimoście w dniu 23 kwietnia 2018 r.

 

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o działalności Komisji Rady.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Biblioteki Publicznej w Babimoście.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych.
15.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
16.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
17.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście w 2017 roku.
18.  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2017.
19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017
20. Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
22. Wolne wnioski i informacje.

 

Sesja odbędzie się dnia 23 kwietnia 2018 roku o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Gagarina 21 w Babimoście.

Miejsce : Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście

Wróć

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK