loga

 „Rozbudowa oraz przebudowa i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych”.

 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa wraz z wyposażeniem szkoły podstawowej w Podmoklach Małych polegająca na dobudowaniu do istniejącego obiektu dwóch sal lekcyjnych z zapleczem dydaktycznym. Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury oświatowej w miejscowości Podmokle Małe wpływającej na rozwój kompetencji kluczowych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich.

Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 złożony został 15.02.2016 r. W dniu 12 kwietnia 2016 roku, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost a Zakładem Ogólnobudowlanym Piotr Przybyła z Chobienic, na realizację zadania w zakresie robót budowlanych oraz wyposażenia podstawowego. Powstały dwie nowe jednokondygnacyjne bryły, a sale wyposażono m.in. w meble i tablice interaktywne.

W dniu 11 października 2016 r. podpisana została umowa nr RPLB.09.03.01-08-0020/16-00 pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Babimost o dofinansowanie projektu. Wartość wszystkich prac zaplanowana została na 666 665,57 zł , a dofinansowanie w wysokości 85 % to kwota 566 665,73 zł. Termin realizacji projektu – 31 marca 2017 roku.

Jesienią 2016 roku ogłoszone zostały przetargi nieograniczone na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej, przyrodniczej i matematycznej oraz dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych. Zamówienie na wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne podpisano z firmą Educarium Sp. z o.o z Bydgoszczy, a na dostawę sprzętu informatycznego i cyfrowego umowę zawarto z firmą Optimus Sp. z o.o z Sieradza.

Celem tego zadania jest wyposażenie placówki edukacyjnej w sprzęt dydaktyczny i zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do zajęć dydaktycznych. Powstały 3 pracownie: do nauk przyrodniczych, matematycznych i technologii informacyjno – komunikacyjnych. Dwie z nich zlokalizowane zostały w dobudowanej części, a jedna w istniejącym budynku. Dodatkowo wprowadzone zostaną udogodnienia i pomoce dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, słabowidzących lub niewidomych, niedosłyszących i z autyzmem.

 

Zapraszamy do galerii

12.09.2016-1
 
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK