Gleby
Ogólna powierzchnia obrębu geodezyjnego sołectwa Kolesin wynosi 313,94 ha, w tym 237 ha gruntów ornych. Charakterystykę i podział gleb ułatwia systematyka, która wprowadza klasyfikację z uwzględnieniem przyczyn powstawania i podobieństw określonych jednostek glebowych. Systematyka czy klasyfikacja gleb powinna uwypuklać genezę ich powstawania, a poza tym zawierać ocenę przydatności i wartości użytkowej gleby. W obrębie gruntów ornych wydziela się 9 klas bonitacyjnych, oznaczonych symbolami: I, II, III a, III b, IV a, IV b, V, VI i VI Rz, jednakże w sołectwie możemy wyróżnić tylko 6 klas. Są to:
- gleby klasy III (a i b) - gleby orne średnio dobre,
- gleby klasy IV (a i b) - gleby orne średnie,
- gleby klasy V - gleby orne słabe,
- gleby klasy VI - gleby orne najsłabsze.
W sołectwie łąki i pastwiska zajmują obszar 35,34 ha. Są one usystematyzowane
w 3 klasach, a mianowicie w IV, V oraz VI.

Zasoby naturalne
Na terenie sołectwa występują tylko surowce skalne, takie jak: piasek, glina oraz żwir.

Drogi
Przez miejscowość Kolesin przebiegają dwie główne drogi: wojewódzka nr 304 relacji Okunin – Nowe Kramsko – Babimost – Kosieczyn, przy której znajduje się również Janowiec, oraz powiatowa nr 1191F relacji Kolesin – Stare Kramsko – Wojnowo. Sieć komunikacji w miejscowości ułatwiają również drogi gminne, które są drogami gruntowymi umożliwiającymi dojazdy do posesji i pól pobliskich gospodarzy. Taki układ dróg pozwala na bezproblemową łączność z sąsiadującymi miejscowościami
i miastami.
Sołectwo może się również poszczycić dobrą komunikacją autobusową, ponieważ obsługuję ją kilku przewoźników. Autobusy jeżdżą co 1,5-2 godziny, co bardzo ułatwia osobom niezmotoryzowanym dotarcie do Babimostu, Wolsztyna czy też Sulechowa i Zielonej Góry.

Środowisko kulturowe
W centrum miejscowości (na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami powiatowymi) znajduję się Leśniczówka oraz figura Świętego Antoniego. Historia kaplicy sięga lat powojennych, kiedy w latach pięćdziesiątych repatrianci osiedlając się w miejscowości zapragnęli, by jakiś patron nad nimi czuwał iKapliczka Świętego Antoniego miał ich w opiece. Spośród wielu został wybrany Św. Antoni, który sprawował nad nimi opiekę na kresach. Repatrianci w ramach podziękowań za cudowne ocalenie i szczęśliwe dotarcie na ziemie polskie z własnych środków sfinansowali i wybudowali kapliczkę dla swojego orędownika. Św. Antoniego jako swojego patrona uznają franciszkanie, siostry antonianki i antoninki, mieszkańcy Lizbony, górnicy, małżonkowie, narzeczeni, położnice, ubodzy. Wzywano Św. Antoniego jako orędownika w przypadku bezpłodności, w sprawach rodzinnych, podczas zarazy bydła. Najbardziej jest dla nas znany jako patron ludzi i rzeczy zagubionych. Kolesińska figura przedstawia Św. Antoniego w habicie franciszkańskim z Dzieciątkiem Jezus jako Zbawicielem Świata. Jezus trzyma prawą rączkę w geście błogosławieństwa. Atrybutami Świętego są tutaj lilia (symbol niewinności) i chleb (symbol dostatku). Leśniczówka z kolei wybudowana została w 1955 roku i jest przeznaczona jako miejsce pracy i zamieszkania leśniczego sprawującego opiekę nad roślinnością oraz zwierzyną występującą w lasach Leśnictwa Kolesin. Pierwszym leśniczym był Leon Małycha. Leśniczówka została odnowiona w ostatnich latach i teraz pięknie się komponuje z krajobrazem wsi.
Dwór w Kolesinie - dziśDwór w Kolesinie (dawny Goltzen) usytuowany jest w południowej części wsi, w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym. Budynek dworu stanowi element dominujący całego kompleksu, po którego północnej stronie rozciąga się park, a po stronie południowej, wokół czworobocznego dziedzińca, znajdują się zabudowania folwarczne, m.in. dawna stajnia i kuźnia (od wschodu), obora (od południa), budynki dawnej gorzelni oraz obór (od zachodu), zaś zewnętrzną pierzeję zachodnią tworzą, sąsiadujące z nimi równolegle: budynek mieszkalny oraz stodoła.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji