Walory ukształtowania przestrzeni publicznej
Przez miejscowość przebiega droga powiatowa łącząca ze sobą pobliskie wsie Nowe Kramsko i Podmokle Małe. Na odcinku zabudowanym sołectwo ma ok. 3 km długości. Laski charakteryzuje dość dalekie rozmieszczenie domów względem siebie, z przewagą zabudowań po jednej stronie. W centrum wsi wybudowana jest świetlica wiejska, w której mieszkańcy się spotykają. Obiekt ten w 2011 roku został gruntownie wyremontowany.

Walory architektury wiejskiejKapliczka w sąsiedztwie świetlicy i „wyschniętego” stawu
Architektura wsi jest specyficzna, charakteryzuje ją zabudowa zagrodowa ściśle powiązana z rozwojem rolnictwa. Zachowana została mała skala wsi o przyjemnym klimacie urbanistyczno – przestrzennym. W sołectwie znajduje się kapliczka z lat 80-tych z ciekawym starodrzewem wokół i funkcjonująca niewielka świetlica wiejska. Wzdłuż głównej drogi zamontowane jest oświetlenie uliczne.

Położenie
Szerokość i długość geograficzna miejscowości Laski wynosi :
52° 10' 10'' N

15° 46' 45'' E

Walory krajobrazu
Wieś Laski położona jest w otoczeniu lasów i pól. Najbliższe większe miejscowości to Babimost, Nowe Kramsko, Smardzewo, Podmokle Małe. Położenie to decyduje o bardzo malowniczych krajobrazach, atrakcyjności dla zamieszkania i wypoczynku.

Wieś nie jest korzystnie położona względem ważniejszych szlaków komunikacyjnych, jednak nieznaczne odległości od Babimostu oraz od dróg wojewódzkich 303, 304 i drogi powiatowej F1193 sprawiają, że dostęp do miejscowości nie jest trudny. W odległości 10 km od wsi znajduje się port lotniczy, który przystosowany jest do przewozów pasażerskich i towarowych. Krajobraz wsi to otoczenie lasów, malowniczy, zróżnicowany topograficznie krajobraz.

Walory klimatu
Łagodny klimat z przelotnymi opadami deszczu i dużym nasłonecznieniem oraz zachodnie umiarkowane wiatry stwarzają korzystne warunki klimatyczne dla rolnictwa, zamieszkiwania i wypoczynku.
Nizinny charakter tej krainy, uformowany przez lodowce, od wieków był wykorzystywany przez człowieka. Czysty ekologicznie rejon, brak kopalin i wieloletnie tradycje zadecydowały o rolniczym charakterze tego obszaru.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji