Walory szaty roślinnej
W 1973 roku na skraju obrębu Podmokli Małych, przy granicy z sołectwem Laski powstał rezerwat „Laski”. Zamieszkuje w nim wiele gatunków zwierząt i siedlisk ptaków, jego powierzchnia wynosi 43 ha. Drzewostan stanowią unikatowe okazy drzew: wiąz, grab, buk, świerk, modrzew, klon jawor, sosna wejmutka, robinia akacjowa, kasztanowiec biały i dąb czerwony, których wiek szacuje się na 100-180Dąb lat oraz 200 letni dąb "Kazimierz" rosnący w pobliżu leśniczówki jako pomnik przyrody. Krzewy to leszczyna, czeremcha, kruszyna, trzmieliny. W runie leśnym występuje 41 gat. roślin naczyniowych i mszaków m. in. rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, mącznica lekarska. Rezerwat "LASKI" chroni leśne fragmenty doliny Gniłej Obry, która wraz z podmokłymi łąkami, naturalnymi oczkami wodnymi i bagnami tworzy specyficzny układ ekosystemów bogatych florystycznie i faunicznie. Rezerwat wykorzystywany jest do celów dydaktycznych przez nauczycieli z pobliskich szkół podstawowych i gimnazjum. Korzystne położenie oraz ścieżka dydaktyczna powoduje, że jest miejscem często odwiedzanym przez turystów, spacerowiczów i wycieczki.

Świat zwierzęcy
W okolicach Lasek i w rezerwacie stwierdzono występowanie 53 gatunków ptaków. Rzadkie okazy to dzięcioł średni, muchołówka mała i żałobna, pokrzywnica, gil.
W pobliżu zbiorników małej retencji i rzeki gnieżdżą się dzikie kaczki oraz rodziny bobrów budując żeremie. W północnej części obrębu licznie występuje jeleń, na polach w pobliżu lasów sarny i dziki, można też spotkać jenota i borsuka zająca, daniela, czy lisa.

Gleby
Ogólna powierzchnia obrębu geodezyjnego wsi Laski wynosi 306.23 ha.
Najwięcej gruntów rolnych jest w klasie bonitacyjnej IVa – 72,64 ha, co stanowi 31% użytków rolnych. Pastwiska i łąki zajmują 26,6 ha i stanowią 11%, natomiast powierzchnia lasów to 11,35 ha i stanowi 4,9% ogólnej powierzchni.

Drogi
Wzdłuż Lasek biegnie droga gminna, która jest przecięta drogą powiatową nr F1193. Łączna długość dróg gminnych i gruntowych w sołectwie wynosi 4201mb. Do przystanków komunikacji publicznej mieszkańcy mają ok. 5 km.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji