Walory szaty roślinnej
W 1973 roku na skraju obrębu Podmokli Małych, przy granicy z sołectwem Laski powstał rezerwat „Laski”. Zamieszkuje w nim wiele gatunków zwierząt i siedlisk ptaków, jego powierzchnia wynosi 43 ha. Drzewostan stanowią unikatowe okazy drzew: wiąz, grab, buk, świerk, modrzew, klon jawor, sosna wejmutka, robinia akacjowa, kasztanowiec biały i dąb czerwony, których wiek szacuje się na 100-180Dąb lat oraz 200 letni dąb "Kazimierz" rosnący w pobliżu leśniczówki jako pomnik przyrody. Krzewy to leszczyna, czeremcha, kruszyna, trzmieliny. W runie leśnym występuje 41 gat. roślin naczyniowych i mszaków m. in. rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, mącznica lekarska. Rezerwat "LASKI" chroni leśne fragmenty doliny Gniłej Obry, która wraz z podmokłymi łąkami, naturalnymi oczkami wodnymi i bagnami tworzy specyficzny układ ekosystemów bogatych florystycznie i faunicznie. Rezerwat wykorzystywany jest do celów dydaktycznych przez nauczycieli z pobliskich szkół podstawowych i gimnazjum. Korzystne położenie oraz ścieżka dydaktyczna powoduje, że jest miejscem często odwiedzanym przez turystów, spacerowiczów i wycieczki.

Świat zwierzęcy
W okolicach Lasek i w rezerwacie stwierdzono występowanie 53 gatunków ptaków. Rzadkie okazy to dzięcioł średni, muchołówka mała i żałobna, pokrzywnica, gil.
W pobliżu zbiorników małej retencji i rzeki gnieżdżą się dzikie kaczki oraz rodziny bobrów budując żeremie. W północnej części obrębu licznie występuje jeleń, na polach w pobliżu lasów sarny i dziki, można też spotkać jenota i borsuka zająca, daniela, czy lisa.

Gleby
Ogólna powierzchnia obrębu geodezyjnego wsi Laski wynosi 306.23 ha.
Najwięcej gruntów rolnych jest w klasie bonitacyjnej IVa – 72,64 ha, co stanowi 31% użytków rolnych. Pastwiska i łąki zajmują 26,6 ha i stanowią 11%, natomiast powierzchnia lasów to 11,35 ha i stanowi 4,9% ogólnej powierzchni.

Drogi
Wzdłuż Lasek biegnie droga gminna, która jest przecięta drogą powiatową nr F1193. Łączna długość dróg gminnych i gruntowych w sołectwie wynosi 4201mb. Do przystanków komunikacji publicznej mieszkańcy mają ok. 5 km.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK