Miejsca sportu, szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne
Przez teren sołectwa przebiega ścieżka dydaktyczno-historyczna Gminy Babimost. Jest to szlak wiodący po zabytkach, miejscach pamięci narodowej i innych miejscach historycznych. Ścieżka składa się z 14 istotnych miejsc i prowadzi przez Babimost – Podmokle Małe – Podmokle Wielkie – Laski – Nowe Kramsko – Stare Kramsko.
W każdej z wymienionych miejscowości znajdują się tablice z opisem historycznych obiektów w języku polskim i niemieckim. Na każdej z nich znajduje się zdjęcie przedstawionego zabytku oraz mapa miasta lub gminy, na której zaznaczone są kolejne punkty tej ścieżki. W okolicach Lasek punktem godnym obejrzenia jest rezerwat.
Laski mogą się pochwalić drugim szlakiem – Szlakiem Koźlarskim im. Tomasza i Walentego Brudłów. Biegnie on przez miejscowości Kopanica – Mała Wieś – Wąchabno – Linie – Wojnowo – Stare Kramsko – Kolesin – Nowe Kramsko – Laski – Podmokle Małe. Ideą szlaku jest ochrona dziedzictwa kulturowego południowych rubieży regionu kozła, położonych w południowo-zachodniej Wielkopolsce, obszaru od połowy lat 90. ub. wieku zwanego Regionem Kozła. Wyróżnikiem tego terenu jest instrument muzyczny z rodziny dud, zwany kozłem - stąd nazwa regionu i Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, wokół którego konstytuują się wielowiekowe tradycje historyczno-kulturowe tych ziem.

Użytkowanie gruntów
Ogólna powierzchnia obrębu wsi wynosi  306.23 ha w tym:
- Grunty orne : 280.99ha
- Użytki zielone: 3.91ha
- Lasy: 3.39ha
- Tereny zabudowane: 5.63ha
- Tereny komunikacyjne ( drogi ): 9.60ha
- Tereny pozostałe: 2.70ha
Sołectwo Laski posiada przeprowadzoną w latach 1960 – 1961 meliorację gruntów użytkowanych rolniczo i wynosi ona 20,07 ha, długość rowów 2095 mb.

Związki i stowarzyszenia
Na terenie Lasek funkcjonują :

- Koło Gospodyń Wiejskich,
- Rada Sołecka

- Grupa Odnowy Wsi
Wszystkie te organizacje działają aktywnie.
W Laskach działa od 1956 roku Koło Gospodyń Wiejskich, obecnie przewodniczącą jest Małgorzata Stachecka. Koło bierze udział w kursach i pokazach z zakresu gospodarstwa domowego, oraz konkursach, których celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności kobiet wiejskich związanych z ich pozycją w rodzinie, w gospodarstwie wiejskim i zmieniającą się rolą w życiu publicznym. Dużą rolę w działalności KGW odegrało i nadal odgrywa czytelnictwo książek z różnych dziedzin, oraz czytelnictwo czasopism rolniczych wraz z dodatkami przeznaczonymi dla kobiet wiejskich. Zespół kobiecy popularyzuje prowadzenie ogródków przydomowych, na których uprawia się warzywa i pielęgnuje kwiaty. Corocznie biorą udział w konkursie np.: "Więcej warzyw i kwiatów w moim ogródku". Działalność KGW była i jest wszechstronna. Panie aktywnie włączają się w organizowanie gminnych uroczystości: dożynek, biesiad, uroczystości. Swoim działaniem wspaniale integrują środowisko wiejskie, kultywują tradycje regionalne i zaszczepiają je w młodych pokoleniach. Ponadto panie wyjeżdżają na wymiany do Neuruppin w ramach współpracy gmin polsko-niemieckich. W ten sposób kobiety poznają inne tereny, integrują się i wymieniają swoimi spostrzeżeniami.
Rada Sołecka działa na rzecz wsi, pomaga sołtysowi w podejmowaniu decyzji ważnych dla społeczności Lasek.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji