Zespoły artystyczne
Nowe Kramsko należy do Regionu Kozła i znajduje się na szlaku koźlarskim, którego celem jest prezentacja i popularyzacja tradycji kultury ludowej, licznych śladów walk powstańczych o zachowanie polskości oraz różnorodnych walorów turystycznych i przyrodniczych. Ich adresatem są zarówno mieszkańcy gmin, przez które przebiega szlak jak i przybysze – turyści. Dla miejscowych jest on szansą na pogłębienie świadomości wspólnotowej oraz integracji, przybyszom zaś pozwoli na poznanie unikalnej w skali kraju tradycji i kontakt z nieskażoną przyrodą.
Zespół teneczno-wokalny W Nowym Kramsku kultywuje się tradycje związane z charakterystycznym instrumentem tego regionu – kozłem. Dobrym tego przykładem jest istniejąca tu kapela koźlarska. Przy szkole podstawowej już od 1970 roku działa zespół taneczno-wokalny Wiolinki. Również obecnie Wiolinki przygotowują wiele ciekawych imprez, popisów artystycznych dla szkoły, środowiska, Regionu Kozła i województwa. Zespół kultywuje folklor nowokramski, realizując go przez naukę tańców i przyśpiewek regionalnych. Repertuar zespołu jest bardzo bogaty. Wspomnieć tu trzeba o takich tańcach, jak: „Szewczyk”, „Łobrażony”, „Gołómbek”, „Miała baba Mikołajka”, „Cyga” oraz pieśniach: „Kaśka”, „Te krómskie zygary” i „Krómskie dźywki”.

Oświata i kultura
We wsi funkcjonuje Zespół Edukacyjny, na który składają się:
- Szkoła Podstawowa w Nowym Kramsku 6 klasowa z biblioteką szkolną, izbą pamięci,
- Publiczne Przedszkole w Nowym Kramsku 40 miejsc
- Oddział Przedszkolny w Starym Kramsku 20 miejsc.
W Nowym Kramsku rolę centrum kulturalnego pełni Dom Kultury z salą wiejską, które zlokalizowane są przy ul. Gromadzkiej. Obiekty te mają do dyspozycji: salę klubową z bilardem, salę telewizyjną, salkę spotkań, filię biblioteczną z 8.543 woluminami oraz dużą salę widowiskową.

Tereny i obiekty
Tereny mieszkalne w Nowym Kramsku zajmują powierzchnię 30,83 ha, natomiast tereny komunikacyjne 105, 75 ha. Na terenie wsi zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy istnieje możliwość lokalizacji zabudowy siedliskowej związanej z działalnością rolniczą. Tereny wokół Jeziora Wojnowskiego sukcesywnie są przekształcane pod zabudowę letniskową i rekreacyjną. Obecnie kilka działek jest zabudowywanych. W miarę rozwoju terenów postępować będzie także rozwój strefy usługowej związanej z obsługą turystyczną, co wpłynie pozytywnie na społeczność lokalną. Atrakcyjne położenie wsi nad jeziorem, w niedużej odległości od Zielonej Góry, powoduje duże zainteresowanie nieruchomościami. Obiekty kubaturowe wykorzystywane są przez rolników w celach magazynowych lub budowlanych. We wsi istnieje kuźnia z lat przedwojennych, która zlokalizowana jest w przepięknym stylowym budynku. Na obrzeżu wsi zachował się drewniany młyn - koźlak. Pięknym obiektem, wymagającym remontu i renowacji zewnętrznej jest pałacyk położony w środku wsi. Służy on mieszkańcom jako Dom Kultury i jest chlubą kramszczan.

Place i miejsca publicznych spotkań
Do ewentualnego miejsca spotkań publicznych aspiruje piękny pałac i położona obok sala wiejska. Aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców, obiekty te zostaną wyremontowane i to w najbliższej przyszłości. W remizie OSP jest sala, która służy do organizowania spotkań okolicznościowych i wieczorków. W budynku szkoły podstawowej wielokrotnie w ciągu roku spotykają się mieszkańcy wsi na różnych uroczystościach.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji