Miejsca sportu i rekreacji
Dzieci mają możliwość aktywnego wypoczynku na boiskach przy miejscowej szkole podstawowej oraz na boisku przy świetlicy, z którego korzystają m.in. podczas wakacyjnych półkolonii. Ciekawe położenie nad jeziorem daje duże możliwości korzystania z lokalnych plaż i kąpielisk. Atutem Nowego Kramska jest właśnie położenie. Tędy prowadzą piękne szlaki rowerowe m.in. do rezerwatu Laski, w którym znajduje się bardzo interesująca ścieżka dydaktyczna przygotowana z myślą o młodzieży, choć nie tylko. Jeziora i lasy stwarzają niepowtarzalne warunki dla rozwoju turystyki pieszej i rowerowej.

Szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne
Nowe Kramsko leży na trasie Szlaku Koźlarskiego im. Tomasza i Walentego Brudłów. Wyróżnikiem tego szlaku jest instrument muzyczny zwany kozłem, stąd pochodzi nazwa regionu. Celem tego szlaku jest prezentacja i popularyzacja tradycji ludowych Regionu Kozła, licznych śladów walk powstańczych, o zachowanie polskości oraz walorów turystycznych i przyrodniczych. Trasa Szlaku Koźlarskiego wiedzie przez następujące miejscowości: Kopanica – Mała Wieś – Wąchabno – Linie – Wojnowo – Stare Kramsko – Kolesin – Nowe Kramsko – Laski – Podmokle Małe.
Przez Nowe Kramsko przebiega ścieżka dydaktyczno-historyczna gminy Babimost. Jest to szlak wiodący po zabytkach, miejscach pamięci narodowej i innych miejscach historycznych, przy których znajdują się tablice z opisem tych obiektów w języku polskim i niemieckim. Na każdej z nich znajduje się zdjęcie przedstawianego obiektu oraz mapa miasta lub gminy, na której zaznaczone są kolejne punkty tej ścieżki. Kramskie „przystanki” tego bardzo interesującego szlaku to: kościół parafialny, pamiątkowy obelisk poświęcony poległym powstańcom wielkopolskim i piękny pałacyk.

Rolnictwo i struktura gruntów
We wsi jest 76 rolników prowadzących gospodarstwa rolne, których średnia wielkość wynosi ok. 17,5 ha. Na terenie wsi dominują gleby średniej i słabej jakości. Przydatność rolnicza gleb klasyfikuje wieś do rejonu gleb średnich, w których przeważa kompleks gleb żytnich słabych. Obserwuje się malejącą uprawę ziemniaków i buraków pastewnych na rzecz rzepaku. Zboża konsumpcyjnego uprawia się stosunkowo niewiele. Warzywa uprawia się w dużym rozdrobnieniu i nie przedstawiają one znaczącej produkcji. Obsada zwierząt gospodarskich jest bardzo zmienna i w dużej mierze zależy od koniunktury na rynku rolnym.

Miejsca noclegowe, hotelowe
W centrum Nowego Kramska funkcjonuje Viavilla – hotel z restauracją. Można tutaj wypocząć w pięknie urządzonych pokojach hotelowych o nazwach nawiązujących do ich wystroju, np. Amsterdam, Bali, Grecja, Kyoto, Marrakesh, czy Meksyk, można też spróbować dobrej kuchni i odprężyć się w saunie.

3.    Ukształtowanie przestrzeni publicznej
     Architektura wsi jest specyficzna dla danego regionu. Zabudowa ulicowa zagrodowa ściśle powiązana z rozwojem rolnictwa, świadcząca o wielowiekowej tradycji. W centrum wsi zlokalizowany jest kościół parafialny z zabudowaniami plebanijnymi. W budynku, po byłym kościele ewangelickim, obecnie mieści się przychodnia zdrowia, a obok stoi budynek z przeznaczeniem na mieszkanie lekarza rodzinnego. W zabytkowym pałacu znajduje się świetlica i biblioteka a tuż obok, wybudowana w latach 50-tych sala wiejska.
 
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji