Osobliwości kulturowe
W szkole powstała Izba Pamięci w której zgromadzone są ciekawe eksponaty, pamiątki, zdjęcia i dokumenty, które dotyczą ziemi podmoklańskiej. W izbie znajduje się kącik „Jak żyli podmoklanie”. Przedstawia on sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia rolnicze oraz fotografie. Wszystkie eksponaty podarowali okoliczni mieszkańcy. Obok szkoły powstaje skansen maszyn i urządzeń rolniczych. Zgromadzono już bardzo dużo starych i ciekawych maszyn rolniczych, które stoją w stodołach wiejskich ponieważ nie ma wiaty żeby je wyeksponować. W wiosce działają hafciarki i koronkarki kultywujące tradycje regionalne.

Miejsca kultu, święta, odpusty
Pomiędzy Podmoklami znajduje się kościół filialny pw. Św. Józefa Robotnika, w wiosce są 2 kapliczki- Bożej Męki na rozstajach dróg.
Odpust z okazji patrona kościoła odbywa się 1-go maja. Mieszkańcy kultywują także Dni Krzyżowe, które są modlitwą o urodzaje. Od kilku lat mieszkańcy przyjmują na nocleg oraz goszczą część Salezjańskiej pielgrzymki udającej się na Jasną Górę.

Specyficzne potrawy
Poliwka – gotowane mleko zaklepane mąką z wodą, osolone z podrobionym i moczonym chlebem.
Kwaśne jaja – jaja gotowane w koszulkach w zakwaszonej octem wodzie.
Kwyrlunka – rozkwyrlana kwyrlom (montewką) zupa ziemniaczana.
Ślepe ryby – zupa warzywna o smaku zupy rybnej, gotowana bez ryby. Smak otrzymuje się dzięki odpowiednim przyprawom.

Specyficzne nazwy
Kalawa - staw,
nazwy pól: szczyrki, belwice, pod rzykum, na kuncie
kojta – wgłębienie terenu,
gaska – wąskie przejście między gospodarstwami, itd.

Dawne zawody
Piekarz, rzeźnik, kołodziej, rymarz, kowal. W Izbie Pamięci znajdują się narzędzia i eksponaty rzemieślnicze.

Obiekty i tereny
Na terenie Podmokli Małych są wydzielone tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, w ostatnich latach rozpoczęto budowę osiedla domów jednorodzinnych.
W planie przestrzennym wioski zaprojektowano i wyznaczono tereny dla zakładów rzemieślniczych, przetwórczych, usługowych nieuciążliwych dla środowiska. Tereny te znajdują się po lewej stronie szosy Podmokle Małe- Babimost.

Place i miejsca publicznych spotkań
Miejscem spotkań, występów, biesiad jest sala wiejska, która znajduje się w centrum wioski. SalaKościół filialny pw. Św. Józefa Robotnika. została gruntownie odremontowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej mają remizę, w której odbywają się spotkania i zebrania strażackie. Miejscem kultu religijnego jest kościółek filialny pw. Św. Józefa Robotnika.
Ważnym miejscem dla integracji społeczeństwa jest szkoła, która jest otwarta dla mieszkańców wiosek. Można w niej skorzystać z pracowni internetowej, centrum kształcenia, biblioteki. Prowadzone w niej są kursy obsługi komputerów i kursy dla rolników. Duża frekwencja mieszkańców świadczy o dużej potrzebie i zainteresowaniu dokształcaniem i prowadzeniem podobnej działalności.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji