Osobliwości kulturowe
W szkole powstała Izba Pamięci w której zgromadzone są ciekawe eksponaty, pamiątki, zdjęcia i dokumenty, które dotyczą ziemi podmoklańskiej. W izbie znajduje się kącik „Jak żyli podmoklanie”. Przedstawia on sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia rolnicze oraz fotografie. Wszystkie eksponaty podarowali okoliczni mieszkańcy. Obok szkoły powstaje skansen maszyn i urządzeń rolniczych. Zgromadzono już bardzo dużo starych i ciekawych maszyn rolniczych, które stoją w stodołach wiejskich ponieważ nie ma wiaty żeby je wyeksponować. W wiosce działają hafciarki i koronkarki kultywujące tradycje regionalne.

Miejsca kultu, święta, odpusty
Pomiędzy Podmoklami znajduje się kościół filialny pw. Św. Józefa Robotnika, w wiosce są 2 kapliczki- Bożej Męki na rozstajach dróg.
Odpust z okazji patrona kościoła odbywa się 1-go maja. Mieszkańcy kultywują także Dni Krzyżowe, które są modlitwą o urodzaje. Od kilku lat mieszkańcy przyjmują na nocleg oraz goszczą część Salezjańskiej pielgrzymki udającej się na Jasną Górę.

Specyficzne potrawy
Poliwka – gotowane mleko zaklepane mąką z wodą, osolone z podrobionym i moczonym chlebem.
Kwaśne jaja – jaja gotowane w koszulkach w zakwaszonej octem wodzie.
Kwyrlunka – rozkwyrlana kwyrlom (montewką) zupa ziemniaczana.
Ślepe ryby – zupa warzywna o smaku zupy rybnej, gotowana bez ryby. Smak otrzymuje się dzięki odpowiednim przyprawom.

Specyficzne nazwy
Kalawa - staw,
nazwy pól: szczyrki, belwice, pod rzykum, na kuncie
kojta – wgłębienie terenu,
gaska – wąskie przejście między gospodarstwami, itd.

Dawne zawody
Piekarz, rzeźnik, kołodziej, rymarz, kowal. W Izbie Pamięci znajdują się narzędzia i eksponaty rzemieślnicze.

Obiekty i tereny
Na terenie Podmokli Małych są wydzielone tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, w ostatnich latach rozpoczęto budowę osiedla domów jednorodzinnych.
W planie przestrzennym wioski zaprojektowano i wyznaczono tereny dla zakładów rzemieślniczych, przetwórczych, usługowych nieuciążliwych dla środowiska. Tereny te znajdują się po lewej stronie szosy Podmokle Małe- Babimost.

Place i miejsca publicznych spotkań
Miejscem spotkań, występów, biesiad jest sala wiejska, która znajduje się w centrum wioski. SalaKościół filialny pw. Św. Józefa Robotnika. została gruntownie odremontowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej mają remizę, w której odbywają się spotkania i zebrania strażackie. Miejscem kultu religijnego jest kościółek filialny pw. Św. Józefa Robotnika.
Ważnym miejscem dla integracji społeczeństwa jest szkoła, która jest otwarta dla mieszkańców wiosek. Można w niej skorzystać z pracowni internetowej, centrum kształcenia, biblioteki. Prowadzone w niej są kursy obsługi komputerów i kursy dla rolników. Duża frekwencja mieszkańców świadczy o dużej potrzebie i zainteresowaniu dokształcaniem i prowadzeniem podobnej działalności.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK