Szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne
Przez teren sołectwa przebiega ścieżka dydaktyczno– historyczna Gminy Babimost. Jest to szlak wiodący po zabytkach, miejscach pamięci narodowej i innych miejscach historycznych. Ścieżka składa się z 14 istotnych dla regionu miejsc i prowadzi przez Babimost– Podmokle Małe– Podmokle Wielkie– Laski– Nowe Kramsko– Stare Kramsko.
W każdej z wymienionych miejscowości znajdują się tablice z opisem historycznych obiektów w języku polskim i niemieckim. Na każdej z nich znajduje się zdjęcie przedstawianego zabytku oraz mapa miasta lub gminy, na której zaznaczone są kolejne punkty tej ścieżki.
Podmokle Małe może pochwalić się ponadto drugim szlakiem, który swymi korzeniami sięga tej miejscowości. Jest nim Szlak Koźlarski im. Tomasza i Walentego Brudłów, biegnący przez miejscowości Kopanica– Mała Wieś– Wąchabno– Linie– Wojnowo– Stare Kramsko– Kolesin– Nowe Kramsko– Laski– Podmokle Małe. Wyróżnikiem tego szlaku i terenu jest instrument muzyczny z rodziny dud zwany kozłem. Stąd też wzięła się nazwa– Regionu Kozła. Celem szlaku jest prezentacja i popularyzacja tradycji kultury ludowej regionu.
W rezerwacie „Laski” funkcjonuje ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna licznie odwiedzana przez uczniów pobliskich szkół, wycieczki i spacerowiczów.
W 2004 roku oddano do użytku ścieżkę rowerową łączącą Podmokle Wielkie i Podmokle Małe. Ścieżka została wybudowana z betonowej kostki brukowej. Oświetlają ją energooszczędne lampy. Ze ścieżki rowerowej korzystają mieszkańcy wiosek, uczniowie dojeżdżający do szkoły oraz turyści jadący zwiedzać skansen.

Stowarzyszenia, związki i zespoły artystyczne, współpraca transgraniczna
Na terenie Podmokli Małychg funkcjonują:
- Koło Gospodyń Wiejskich,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Rada Sołecka,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwo Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom”.
- Kapela Koźlarska,
- Zespół śpiewaczy „Wiwat”.
Wszystkie te organizacje działają aktywnie i zgodnie z przyjętymi statutami.
W Podmoklach Małych prężnie funkcjonuje, Ochotnicza Straż Pożarna. Ponadto we wsi, od ponad 50 lat, aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, organizując różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, rodzinne, spotkania integrujące mieszkańców. Ponadto w ostatnich miesiącach odbywają się zajęcia gimnastyczne dla pań dbających o swój stan zdrowia i kondycję fizyczną. Panie zawsze chętnie niosą pomoc słabszym i poszkodowanym. Przykładem jest powódź w 1997 roku. Przez cały czas trwania żywiołu, członkinie Koła z poświęceniem przygotowywały posiłki, które następnie dowoziły dla osób umacniających wały przeciwpowodziowe.
W latach siedemdziesiątych w Podmoklach działał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca. W chwili obecnej trwają prace i starania nad reaktywowaniem zespołu. Powstał zespół śpiewaczy „Wiwat”.
W Szkole Podstawowej od lat działa zespół folklorystyczny. Uczniowie śpiewają oraz grają na dzwonkach i fletach podmoklańskie ludowe piosenki i przyśpiewki. Istnieje również studio piosenki i zespół tańca nowoczesnego. Zespoły swoimi występami uświetniają uroczystości szkolne, wiejskie i gminne. Biorą również udział w przeglądach i festiwalach, gdzie odnoszą wiele sukcesów. Istnieje również grupa dzieci która uczy się z wielkim zapałem gry na niepowtarzalnych instrumentach ludowych: sierszeńkach i koźle weselnym. Od dwóch lat przy szkole działa Kapela Koźlarska.
Od roku 2005 porozumienie o partnerstwie podpisała szkoła z Podmokli oraz szkoła z Neuruppin. Od trzech lat realizowana jest wymiana uczniów i nauczycieli.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK