Podmokle Małe najpiękniejszą wsią w województwie lubuskim
W dniu 26 października 2011 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego w czerwcu br. konkursu pt. „Najpiękniejsza Wieś Lubuska”. Organizatorem konkursu był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego, a współorganizatorami: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Lubuska Izba Rolnicza. Patronat objęła Pani Marszałek Elżbieta Polak.

Do konkursu przystąpiło 30 wsi województwa, które mogły się pochwalić szczególnymi walorami i osiągnięciami. Komisja konkursowa oceniała miejscowości według następujących kryteriów : ogólny wygląd wsi, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska, ochrona dziedzictwa kulturowego, aktywizacja i zaangażowanie mieszkańców, dostęp do internetu we wsi, przedsięwzięcia na rzecz zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy, prezentacja dorobku wsi podczas wizytacji Komisji.
Podmokle Małe zwyciężyły bezapelacyjnie otrzymując w nagrodę bon na kwotę 8 000 zł. Jak podano w uzasadnieniu werdyktu: „Wieś zarysowała się najmocniej na tle pozostałych. Mieszkańcom wspólnym zaangażowaniem i pracą udało się stworzyć muzeum ( Skansen maszyn i urządzeń rolniczych), izbę pamięci, remizę strażacką, świetlicę. Bardzo charakterystyczny, dodający niepowtarzalnego klimatu jest również zakupiony i odnowiony wiatrak, który widać już od wjazdu do Podmokli Małych. Dumą tej miejscowości jest również kultywowana przez wszystkich mieszkańców tradycja i zwyczaje”.
Dyplomy i nagrody wręczali Pani Marszałek Elżbieta Polak oraz członek Zarządu Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn, gratulując wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym wsiom. W części artystycznej uroczystości wystąpili, grając na sierszeńkach, Dominika Bartczak i Kamil Knobel. Otrzymali wiele entuzjastycznych braw zgromadzonej licznie publiczności.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji