Dawne zawody
rybak,
rymarz
kowal,
piekarz,
rzeźnik
Zespoły artystyczne
Z Podmokli Wielkich Podmokli Małych wywodzi się młodzież, która tworzy zespół folklorystyczny, w którym członkowie grają na dzwonkach, fletach podmoklańskich oraz śpiewają ludowe piosenki i przyśpiewki. Zespół ten występuje na spotkaniach okolicznościowych.
Oprócz zespołu , który tworzy kapelę koźlarską kilkadziesiąt osób posiada umiejętność gry na sierszeńkach i koźle weselnym.
W latach siedemdziesiątych działał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca, nad którego reaktywowaniem trwają prace i starania.
Swoimi występami młodzież uświetnia uroczystości szkolne, wiejskie, gminne i regionalne. Bierze także udział w konkursach i festiwalach folklorystycznych, odnosząc w nich sukcesy.
Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkaniową - 9,5 ha
Działki pod zakłady usługowe i przemysł - 3,08 ha
Tradycyjne obiekty gospodarskie – Kuźnia.
Place i miejsca publicznych spotkań
Miejscem spotkań, występów i biesiad jest sala wiejska, znajdująca się w centrum wioski. Miejscem spotkań jest także remiza Ochotniczej Straży Pożarnej oraz boisko sportowe.
Miejsca sportu i rekreacji
Jednym z miejsc rekreacji jest sala wiejska, na której od kilkunastu lat na zakończenie karnawału odbywają się „zapusty” z udziałem przebierańców, zespołów ludowych, z przyśpiewkami ludowymi, w których uczestniczą nie tylko mieszkańcy wioski.
Drugim miejscem rekreacji jest boisko sportowe, gdzie organizowane są zawody sportowe i turnieje sołectw. Boisko to jest połączone z salą wiejską oświetloną ścieżką rowerowo-pieszą. Przy boisku znajduje się zaplecze socjalne w tym szatnie.
Szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne
W Izbie Pamięci przy szkole podstawowej w Podmoklach Małych zebrana jest kolekcja ciekawych i unikalnych eksponatów, dokumentów oraz fotografii dotyczących historii sołectwa Podmokli Wielkich. Znajduje się tu kącik „Jak żyli nasi przodkowie”.
Przez wieś przebiega także ścieżka dydaktyczna gminy Babimost. Przez Podmokle Wielkie w przeszłości przebiegał szlak handlowy z Babimostu do Brójec.
Ilość miejsc pracy
Około 12,5% mieszkańców utrzymuje się z działalności rolniczej.
W sołectwie Podmokle Wielkie są również miejsca pracy w kilkunastu zakładach świadczących usługi dla ludności.
Bardzo dużo osób zatrudnionych jest w oddalonym o 4 kilometry Babimoście w zakładzie Swedwood Poland - (800 miejsc pracy).
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji