Gospodarstwa rolne
Na ogólną liczbę 40 gospodarstw rolnych większość to gospodarstwa wielotowarowe, które dzierżawią ziemię od właścicieli mniejszych gospodarstw z terenu naszej gminy a także z gminy ościennej.
Uprawy i hodowle
Gospodarstwa rolne na terenie wsi specjalizują się w hodowli trzody chlewnej oraz bydła mlecznego, a także uprawie zbóż i warzyw. Uprawy i hodowle charakteryzuje wysokie usprzętowienie.
Kontakty i współpraca
Poprzez działalność naszych mieszkańców w życie gminy, nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczą w działaniach prowadzonych w ramach Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Poprzez te działania nastąpiło nawiązanie ścisłych kontaktów z gminą Neuruppin, z którą to podpisane zostało w 23.09.2000 roku porozumienie o partnerstwie i współpracy. W ramach tej współpracy następuje partnerska wymiana naszych mieszkańców (dzieci i młodzież ma możliwość spędzenia części wakacji w Neuruppin a także gościć dzieci i młodzież w swoich domach ) oraz naszych tradycji. Istnieje także aktywna współpraca pomiędzy paniami należącymi do miejscowego KGW a bliźniaczą organizacją w Neuruppin. Współpraca ta opiera się o tradycje kulinarne i kulturowe mieszkańców tych dwóch miejscowości. W ramach współpracy z Gminą Döbern miały miejsce także spotkania między sportowcami i strażakami. Na pamiątkę, z okazji jubileuszu 110 rocznicy istnienia OSP w Podmoklach Wielkich Gmina Döbern podarowała sadzonkę drzewka, które zostało posadzone w centrum wsi, niedaleko sali wiejskiej.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK