Gospodarstwa rolne
Na ogólną liczbę 40 gospodarstw rolnych większość to gospodarstwa wielotowarowe, które dzierżawią ziemię od właścicieli mniejszych gospodarstw z terenu naszej gminy a także z gminy ościennej.
Uprawy i hodowle
Gospodarstwa rolne na terenie wsi specjalizują się w hodowli trzody chlewnej oraz bydła mlecznego, a także uprawie zbóż i warzyw. Uprawy i hodowle charakteryzuje wysokie usprzętowienie.
Kontakty i współpraca
Poprzez działalność naszych mieszkańców w życie gminy, nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczą w działaniach prowadzonych w ramach Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Poprzez te działania nastąpiło nawiązanie ścisłych kontaktów z gminą Neuruppin, z którą to podpisane zostało w 23.09.2000 roku porozumienie o partnerstwie i współpracy. W ramach tej współpracy następuje partnerska wymiana naszych mieszkańców (dzieci i młodzież ma możliwość spędzenia części wakacji w Neuruppin a także gościć dzieci i młodzież w swoich domach ) oraz naszych tradycji. Istnieje także aktywna współpraca pomiędzy paniami należącymi do miejscowego KGW a bliźniaczą organizacją w Neuruppin. Współpraca ta opiera się o tradycje kulinarne i kulturowe mieszkańców tych dwóch miejscowości. W ramach współpracy z Gminą Döbern miały miejsce także spotkania między sportowcami i strażakami. Na pamiątkę, z okazji jubileuszu 110 rocznicy istnienia OSP w Podmoklach Wielkich Gmina Döbern podarowała sadzonkę drzewka, które zostało posadzone w centrum wsi, niedaleko sali wiejskiej.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji