Babimost leży 34 km od Zielonej Góry i 98 km od Poznania. W odległości 5 km od miasta znajduje się Port Lotniczy, wybudowany w końcu lat siedemdziesiątych. Na początku lat dziewięćdziesiątych płyta lotniska została gruntownie zmodernizowana i jest obecnie jedną z najnowocześniejszych w kraju. Podstawowym walorem lotniska jest położenie blisko zachodniej granicy państwa i 15 km od autostrady, a także korzystne usytuowanie względem głównych korytarzy powietrznych. Bardzo dobry stan pasa startowego oraz infrastruktury lotniskowej powoduje, że mogą tu być przyjmowane wszystkie typy samolotów. Lotnisko jest przystosowane również do przewozów towarowych. Wkrótce funkcjonować tu będzie port przeładunkowy typu "cargo". Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacji samochodowej Zielona Góra - Poznań oraz zelektryfikowana linia kolejowa Zielona Góra - Zbąszynek. 25 km od Babimostu znajduje się wjazd na autostradę A2. W 2010 roku oddano do użytku obwodnicę Babimostu, która obejmuje swoim zasięgiem ¾ terenu miasta. Na terenie gminy funkcjonuje około 12 kilometrowa sieć ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej.
Od portu rzecznego na Odrze w Cigacicach dzieli nas odległość 22 km. Zarówno kolej, która przebiega przez Babimost, jak i port rzeczny oferują transport kontenerowy.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK