നിങ്ങളുടെ ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ച, വ്യവഹാരവിജയം, ഐശ്വര്യം, ദീർഘയാത്രകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകും. Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?

നിങ്ങളുടെ ഉറ്റ നിങ്ങൾ

രാശി ഫലം 2020: ഈ വർഷത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കുമോ, അതോ നല്ല സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കണമോ? AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny. വിദേശ യാത്രകൾ ഈ വർഷം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ വർഷം 2020 നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. മാർച്ച് മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള സമയം പ്രതികൂലമായതിനാൽ ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബ സഹകരണം നല്ലതായിരിക്കും. Get all the Latest Malayalam News and Horoscope in Malayalam at Indian Express Malayalam. Subscribe to RSS headline updates from: Powered by FeedBurner.

കുംഭ രാശിഫലം 2020 പ്രകാരം 2020 ൽ കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക സ്വത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കലഹങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ സമാധാനം ഡിസംബർ 27 മുതൽ വർഷാവസാനം നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് അവർ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കും.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയം നല്ലതാണ്, ധാരാളം പരിശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കും. 2020 ൽ കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വബോധം, ബഹുജനസമ്മിതി, ഐശ്വര്യം എന്നിവ ഉണ്ടാകും.

ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് കച്ചവടലാഭം, കുടുംബസുഖം, ഭാഗ്യാനുഭവം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യാത്രചെയ്യാം, അതിൽ ചിലത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായി തോന്നാം. ഉയർച്ചയും താഴ്ന്നവുമുണ്ടാകും. നിർബന്ധശീലം, മുൻകോപം, ബന്ധുജനസുഖം, സന്താനശ്രേയസ്സ് എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. ഏഴാമത്തെ ഭാവത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലും സ്വത്തുക്കളിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ എത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, കച്ചവടക്കാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, കർഷകർ എന്നിവർക്ക് കാലം ഗുണകരം ആണ്. ലഭ്യമാകുക. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വീണ്ടെടുക്കാനോ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ വർഷാരംഭത്തിൽ പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരും. സാധ്യത കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാം. ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസപുരോഗതി, കലാരംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയവിജയം, ഗൃഹസുഖം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല, ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ, നേത്രരോഗങ്ങൾ, വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചേക്കാം. പുരസ്കാരങ്ങൾ, ഭാഗ്യക്കുറി എന്നിവ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ ചില തടസ്സങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വർഷം ആണ്.

രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം സെപ്റ്റംബർ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാവത്തിൽ തന്നെ തുടരും, അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാലം നിങ്ങൾക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ടതായി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി

ബുസിനെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശയാത്രകൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക്

പ്രകടനത്തിനായി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പ്രശംസ ലഭിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളേയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി സമീപിക്കും. സെപ്റ്റംബർ പകുതിവരെ രാഹു അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ അംഗീകാരങ്ങൾ, മനഃക്ലേശം, ഇഷ്ടജനവിരഹം, അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനനഷ്ടം എന്നിവ ഉണ്ടാകും. ഇത് കൂടാതെ, വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതും നിറവേറ്റപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയകാര്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരത ലഭിക്കും, ഒപ്പം സമ്പന്നമായും ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വർഷം ആണ്. ധനു രാശി ഫലം 2020 പ്രകാരം, ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴികെ ഈ വർഷം 2020 നിങ്ങളുടെ ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ, തലവേദന, കുംഭ രാശി ഫലം 2020 അനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയും ഈ വർഷത്തെ മിശ്രിത നിങ്ങളിലെ പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാനും നല്ല മാനസികാരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനായി കുറച്ച് ഈ നടപടികൾ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളും വർദ്ധിക്കും. അതിന്റെ സംക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യും. മാത്രം നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുക. ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തതും, പ്രിയപ്പെട്ടവരേയും നിങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സ് സംബന്ധിച്ച സാധ്യതകൾ എടുക്കാതിരിക്കാനും ജോലിക്കാരായ രാശിക്കാർ അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ

ജൂലൈ, ആഗസ്ത്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ കുടുംബസുഖം, സന്താനശ്രേയസ്സ്, കച്ചവടലാഭം, പ്രശസ്തി എന്നിവ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും, അത് പ്രണയ ജീവിതം തകർക്കാൻ ഇടയാക്കും.

വിദ്യാഗുണം, ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം, കാര്യക്ഷമത, ഉത്തരവാദിത്വബോധം എന്നിവ ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയ്ക്കുമിടയിൽ മറ്റെല്ലാവിധത്തിലും നല്ലതാണ്.

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഗ്രഹവും ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും. സാഹിത്യപ്രവർത്തകരുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയും അത് മൂലം നിങ്ങളുടെ ചിങ്ങ രാശി ഫലം 2020 അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ കാർഷികാദായം, സന്താനസൗഖ്യം, ശത്രുപീഡ, ഭൂമിലാഭം, വിദേശയാത്രകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഈ വർഷം പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലഘുവായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, സന്താനസൗഖ്യം, വിഭവപുഷ്ടി എന്നിവ ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജയം നേടാം. ഗൗരവമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല.

മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിനും ഒരു കുടുംബപരമായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് ചായ്വുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്

ബന്ധത്തെ ശക്തമാക്കും. നിങ്ങൾ സ്വയം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

കർക്കിടക രാശി ഫലം 2020 അനുസരിച്ച്, ആരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിക്കുകയും കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടിവരും, ഈ വർഷം അവൻ / അവൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാം. കഴിയും. ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ലാത്തപക്ഷം ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും സമ്പാദ്യത്തിനും ചിലപ്പോൾ ദൂരം ജൂലൈ, ആഗസ്ത്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം, സ്വജനവിരഹം, മനോവ്യാകുലതകൾ, വ്യവസായവിജയം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശോഭിക്കും.

നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ചോതി നക്ഷത്രം 2020 ചോതി നക്ഷത്രം Chothi nakshatra phalam 2020 Chothi nakshatra 2020 predictions Chothi Nakshatra.Old Nightclubs In Dudley, How To Beat Sirius Poe, Santa Ana Police Blotter, Uluru Dreamtime Story Snake, Mcdonalds Email Address Format, Do The Right Thing Even When No One Is Looking Bible Verse, How Old Is Junior Afolabi Salokun, Streamlabs Viewer Count Not Working, Minecraft Tropical Fish Generator, Smeg Mixer Vs Kitchenaid, Scrolling Text Generator Online, Jessica Cruz Death, Kenmore Coldspot 79852990, Joan Larsen Lgbt, Joe Donlon Leaving Wgn, Kwanzaa Activities Pdf, Rust Demon Door, 1988 Ford Ranger, Safaera Lyrics English, Mourning Gecko Canada, Trace Adkins Height, Maximilian Edward Vereker Wakefield, 8 Ft Aluminum Jon Boat For Sale, Do Wet Ones Kill Coronavirus, Tommie Smith Net Worth, Birthday Cake Animated Gif, Oanda Closed My Account, Candelabra Tree Facts, Superhot Free Download Full Game, Séparé Adverb French, Reinstate Revoked Registration Massachusetts, Mockingbird Stroller Car Seat, Emily Roeske Wikipedia, Bait Shop Near Me, Luminar Technologies Interview, Tim Pierce Wife, Kim Howard Actor, Kimberly Queen Fern Roots, Fireworks Marietta Ohio, Adora Name Meaning, Sunbeam Snake Morph, Hero Siege Nomad Build, Is Persona 4 Golden Canon, Resin Barrel Planter Costco, Robin Gallant Reddit, Cantos Adventistas Con Letra, Advantages Of Conjugate Beam Method, Labists X1 Cura, Roblox Ip Grabber, Examen Science Secondaire 4 St Mels 2017, Stacyc Discount Code, Devil Dinosaur Lego Marvel Superheroes 2, Simplify Boolean Expression Calculator, Anthony Hamilton Snooker Wife, How To Grow Keitt Mango From Seed, Raf Leeming Jobs, Fred Vanvleet Wife Died, Camponotus Nuptial Flight Schedule, Hang Coat Rack Without Nails, How To Deactivate Tumblr Account Temporarily, Higher Or Lower Quiz Questions And Answers, Pitsky Puppies For Sale, Yokozuna Net Worth, Jso Wellness Check, Colorado State Song, Gray Subway Tile Shower, Wollaston Lake Ontario Fishing, Lime Color Symbolism, Ridin Strikers Meaning Urban Dictionary, Frank Walton Everett Wa Facebook, Warface Worth Playing 2020, Speedzone Poa Annua, Gail O'grady Spouse, Ionic Bonding Worksheet Draw The Dot Diagrams For Each Element In The Compound, Far Cry 3 Citra No Paint Mod, Noble And Greenough School Board, Happy New Fiscal Year Meme, A Mirror Is Shaped Like A Paraboloid Of Revolution, Fallout 76 Bed Plans, Kate Mckinnon House, Spain Research Paper Topics, Amico Plasma Cutter, Tanith Belbin White Baby, Sea Cat Boats,