OSP

ogloszenie1905

Burmistrz Babimostu ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza

Burmistrz Babimostu informuje, że od dnia 25 marca 2020 r. do wyczerpania środków w budżecie Gminy Babimost w 2020 r.. będą przyjmowane wnioski o przyznanie dotacji do trwałej wymiany starych kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, elektryczne, pompy ciepła, kotły z automatycznym lub ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym z nieruchomości znajdujących się w granicach Gminy Babimost.

Dotacja celowa może być udzielona osobom posiadającym tytuł prawny do władania taką nieruchomością.

Dotacja, nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednakże nie więcej niż:

1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

- 4.000,00zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe,

- 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na pompę ciepła,

- 2.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie elektryczne,

- 2.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na kotły z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym, w których zakazuje się stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem;

- 2.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym, które powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie z normą przenoszącą normę europejską EN 303-5.

2) dla lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym:

- 2.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe,

- 2.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie elektryczne.

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń przez powołaną do tego celu komisję, w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie po stwierdzeniu ich kompletności.

Wnioski złożone w sposób niezgodny z ogłoszeniem o naborze wniosków o udzielenie dotacji, złożone na niewłaściwym formularzu lub przez podmiot nieuprawniony zostaną odrzucone.

Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Babimost na dany rok.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Babimoście, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Babimoście oraz na stronie internetowej www.babimost.pl w zakładce Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (menu prawej strony), Dotacja celowa z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza pkt. 4 4. - Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza

Informacje odnośnie dotacji można również uzyskać pod numerem telefonu: 68 351 38 64.

Odpis ASC 600x315

Uprzejmie informuję, że Urząd Marszałkowski ogłosił dla organizacji pozarządowych (w tym OSP) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w 2020 roku Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.

Wszystkie informacje oraz druki i wnioski znajdują się na stronie internetowej www.lubuskie.pl w zakładce NGO – aktualne konkursy

poniżej link do strony.

Przypominam, że od bieżącego roku wnioski, oferty składa się elektroniczne za pomocą generatora wniosków – szkolenie na ten temat odbyło się podczas konferencji w Drzonkowie.

W razie pytań proszę o kontakt

Ze strażackim pozdrowieniem

Elżbieta Polak 

LINK

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK