Z dniem 6 września br.  został uruchomiony nabór do  projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”, w ramach działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.  Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.

Projekt: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” jest realizowany w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), który m.in. gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy. W województwie lubuskim dystrybucja środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest dokonywana w oparciu o system bonów rozwojowych.

W  ramach projektu lubuscy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, takie jak: usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning), usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching) oraz usługi jednorazowe (egzamin).

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) może wynieść aż do 80% kosztów usługi rozwojowej. Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych nie może przekroczyć kwoty 35 000,00 PLN, natomiastwartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub dla jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 8 500,00 PLN, bez względu na wartość tej usługi
i poziom wsparcia.

Z poważaniem

Małgorzata Jabłońska

Specjalista ds. Funduszy Europejskich

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Tel. 68 329 78 42

Fax 68 329 78 40

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.region.zgora.pl

 


 

Szanowni Państwo,

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A jest Operatoremprojektu „ Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”, w ramach działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP. Z dniem 6 września br. został uruchomiony nabór do w/w projektu.  Do 31 grudnia 2017 roku nabór dedykowany jest wyłącznie do grup priorytetowych  tj. do  pracowników  o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku powyżej 50 roku życia.

 

Projekt: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” jest realizowany w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF). Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

 

OBSZAR WSPARCIA
Teren województwa lubuskiego - subregion zielonogórski - powiaty:

 

 • krośnieński,
 • nowosolski, 
 • świebodziński, 
 • wschowski, 
 • żagański, 
 • żarski, 
 • zielonogórski oraz miasto Zielona Góra.

 

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Usługi rozwojowe będą rozliczane za pomocą bonów rozwojowych. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi 50%, a maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej, przy czym:

 

 • dla mikroprzedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
 • dla małego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
 • dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług i lub typu przedsiębiorstwa – 70%).

 
Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:

 

 • przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.

 

W trakcie naboru określonemu przedsiębiorstwu gwarantuje się priorytetowe podejście przy obsłudze, jeśli:

 • przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało wyłącznie pracowników w wieku 50 lat i więcej,
 • przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach ,
 • przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach działania 2.2. PO WER,
 • po skorzystaniu ze wsparcia usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub  potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,
 • przedsiębiorstwo posiada status przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorstwo działa w obszarze inteligentnych specjalizacji,
 • co najmniej jeden pracownik został objęty szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • co najmniej 50% pracowników oddelegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usłudze rozwojowej  stanowią kobiety.

 

Więcej informacji o projekcie oraz sposobie rozliczenia bonów znajduje się na stronie www.lubuskiebony.pl

 

Z poważaniem

 

Małgorzata Jabłońska

Specjalista ds. Funduszy Europejskich

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Tel. 68 329 78 42

Fax 68 329 78 40

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.region.zgora.pl

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK